1D_slider_Un_futuro_sostenible_CAT

Energy Prospectives

Organitzem converses d’alt nivell sobre les condicions tècniques i
econòmiques del futur del sector energètic.

Seminaris, jornades i fòrums tecnològics

Celebrem seminaris i altres actes gratuïts a tot Espanya i l’Amèrica Llatina.

Publicacions

Publiquem llibres, informes i articles de baixada gratuïta amb la
participació d’experts i especialistes en l’àmbit del sector energètic.

Energy Prospectives

Organitzem converses sobre les condicions tècniques del futur del sector energètic.

Seminaris, jornades i fòrums

Celebrem seminaris i altres actes gratuïts a tot Espanya i l’Amèrica Llatina.

Publicacions

Publiquem llibres i articles de baixada gratuïta amb la participació d’experts i especialistes en l’àmbit del sector energètic.

Energy Prospectives

Organitzem converses d’alt nivellsobre les condicions tècniques i econòmiquesdel futur del sector energètic.

Seminaris, jornades ifòrums tecnològics

Celebrem seminaris i altres actes gratuïtsa tot Espanya i l’Amèrica Llatina.

Publicacions

Publiquem llibres i articles de baixada gratuïta amb la participació d’experts i especialistes en l’àmbit del sector energètic.

La nostra activitat el 2020

EMA_CAT_desktop

Últimes notícies