Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
portada_libro_Sector_Coupling

Seminari web presentació del llibre “Sector coupling. Una visión para España”

2020

La integració dels sistemes de gas i electricitat (sector coupling) és fonamental per aconseguir els objectius de reducció d’emissions el 2050 i, a Espanya, pot generar uns estalvis de més de 2.000 milions d’euros anuals respecte a un sistema basat només en l’electricitat i el seu emmagatzematge.

Veure vídeo resum

webinar_SectorCoupling VIDEO

portada_integracion

Integració de les tecnologies renovables en la transició energètica

2020

“Espanya ha d’assegurar solucions de suport sostenibles per integrar les renovables i complir els objectius de la transició energètica”. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe Integració de les tecnologies renovables en la transició energètica. Anàlisi dels serveis de suport en els mercats elèctrics a l’engròs a escala internacional, elaborada per PwC per a la Fundació Naturgy.

Per veure el vídeo resum:

img_video_MercadosCO2.

portadas_gas

Informe 2019. El sector espanyol del gas natural en xifres

2020

Presentem el segon informe anual sobre El sector espanyol del gas natural en números. L’informe recull de manera senzilla totes les dades oficials publicades d’aquesta activitat, i remarca especialment les de naturalesa econòmica. És una recopilació ordenada de tota la informació corresponent a l’any 2019complementada amb la del període 2015-2019, per poder comprendre millor l’evolució d’aquest sector econòmic.

Per veure el vídeo resum:

InfoBox_right_video2.

portada_electrico

Informe 2019. El sector elèctric espanyol en nombres

2020

Presentem el segon informe anual sobre “El sector elèctric espanyol en xifres”, que recull de manera senzilla totes les dades oficials publicades d’aquesta activitat, remarcant especialment les de naturalesa econòmica. L’informe recopila de manera ordenada tota la informació corresponent a l’any 2019 i la complementa amb la del període 2015-2019, per poder comprendre millor l’evolució d’aquest sector econòmic.

portada_cuadrada_libro_gases_renovables

Els gasos renovables. Un vector energètic emergent

2020 | Xavier Flotats i Álvaro Feliu

La introducció massiva dels gasos renovables a Espanya podria arribar a reduir més del 10% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstes per al 2030. Per aconseguir-ho, són necessàries polítiques decidides per a l’ús i la implantació d’aquest nou vector energètic. Aquestes són algunes de les principals conclusions del nou llibre publicat per la Fundació Naturgy, Els gasos renovables. Un vector energètic emergent.

portada-liken

Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya 2005-2018

2020

L’estudi mostra l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya des que es va iniciar l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió. Els autors han recopilat i analitzat les dades de les emissions per sectors i activitats econòmiques, i la seva evolució al llarg del període ha representat una reducció del 25%.

Per veure el vídeo resum, fes clic aquí:

forotecnologico_CIUDAD

Ponències “Canvi de model energètic per millorar la qualitat de l’aire”. Sevilla

2020

Aquí pots trobar les ponències del seminari “Canvi de model energètic per millorar la qualitat de l’aire”, celebrat a Sevilla el dia 12 de febrer de 2020, amb la intervenció de: Vicente Cortés, Jesús de la Rosa, Cristóbal Sánchez, Jaime Briales i Juan Azcárate.

situacion-economico-empresas-electricas

Situació economicofinancera de les principals empreses del Sector Elèctric a Espanya 2016-2018

2019

L’objectiu d’aquest document, elaborat per a la Fundació Naturgy, és presentar la situació economicofinancera de les activitats elèctriques a Espanya (generació i comercialització, de manera agregada, i distribució) de les principals empreses del sector. Per a això s’ha recopilat, analitzat i agregat la informació continguda en els comptes anuals auditats. Als efectes d’aquest document, les referències realitzades al sector energètic o les activitats energètiques a Espanya s’han d’entendre com les corresponents a les empreses objecte d’anàlisi.

sector-electrico-espanol-numeros

Informe 2018. El sector elèctric espanyol en nombres

2019

El sector elèctric en gairebé tots els països, i sens dubte a Espanya, és un sector àmpliament regulat. Per això, diversos organismes públics i institucions en controlen i supervisen les activitats i els resultats. Com a conseqüència, cada any es produeix una publicació molt elevada de dades tècniques, operatives i econòmiques de l’activitat del sector que –literalment– inunden l’atenció dels responsables de les empreses, dels mitjans de comunicació i del públic en general. A Espanya sobresurten per la seva importància les publicacions del Ministeri encarregat dels assumptes energètics, dels organismes reguladors, de l’operador del sistema i de les mateixes empreses. Davant d’aquesta situació, la Fundació Naturgy ha decidit iniciar la publicació anual d’un informe que reculli, agrupi i presenti de manera àmplia, omnicomprensiva i senzilla les dades del sector elèctric espanyol de cada any natural, recalcant especialment les de naturalesa econòmica.

tarifa-gas

La tarifa del gas. Dels costos al preu final

2019

Espanya es troba en un procés de transició energètica marcada pels ambiciosos objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’impuls de les energies renovables establerts per la Unió Europea, que impliquen sobretot la progressiva eliminació dels combustibles d’origen fòssil. Aquests objectius inclouen assolir el 20% del consum d’energia provinent de fonts d’origen renovable el 2020 i el 32% el 2030, segons l’acord assolit el juny de 2018 per la Comissió, el Parlament i el Consell de la Unió Europea.