Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
Economía Circular

Ponències “El gas renovable i l’economia circular”. Valladolid

2019

Aquí pots trobar les ponències de la jornada celebrada a Valladolid el dia 5 de febrer de 2019 sobre economia circular, amb la intervenció de: Julio Lequerica, Jesús Díez Vázquez, Xavier Flotats, Oscar Hernández, Marcelino Chacón, Rubén Rodríguez, Francisco Torres i Raul Muñoz.

El biogás. Actualidad y perspectivas de un gas renovable

El biogàs. Actualitat i perspectives d’un gas renovable

2018

El biogàs produït, amb un potencial disponible estimat d’energia primària a Espanya de 2,3 milions de tones equivalents de petroli a l’any, és un combustible renovable i flexible, capaç de cobrir demandes de calor, electricitat i combustible vehicular. El seu enriquiment (upgrading) a biometà i la injecció a la xarxa de gas natural n’afavoreix l’ús on i quan l’eficiència de transformació sigui més elevada, fins i tot com a recurs per a la indústria química, integrant la producció i el consum distribuïts geogràficament. Malgrat els múltiples avantatges, la seva economia actual depèn en gran manera dels preus de l’energia i de les polítiques governamentals en àmbits com el desenvolupament regional, la gestió de residus, l’energia renovable o el canvi climàtic, que permetin valorar econòmicament els múltiples beneficis ambientals i afavoreixin el desenvolupament d’aquesta nova indústria.

eficiencia-energetica

11è Índex d’eficiència energètica a la llar

2018

La Fundació Naturgy presenta una nova edició de l’Índex d’eficiència energètica a les llars espanyoles, un estudi elaborat des del 2004 que permet detectar els comportaments i hàbits energètics dels ciutadans a casa seva.

G-mobility Gas Natural Vehicular

El paper de la «g-mobility» en el complex sistema de transport actual

2018 | Associació de Vehicles a Gas Natural i Biogàs (NGVA Europe)

Segons el full de ruta cap a la descarbonització de la UE, el 2030 la UE hauria d’haver reduït les emissions de carboni i situar-les un 40% per sota dels nivells de 1990. Per a la transició envers aquest objectiu, la UE haurà de continuar promovent tecnologies baixes en carboni i cost-eficients, i actuant a tots els sectors responsables de les emissions a Europa. Malgrat tot, el sector del transport no ha experimentat el mateix descens gradual de les emissions que altres sectors, i ha posposat a la pròxima dècada el gruix dels avenços concrets en el procés de reducció d’emissions. Actualment, la mobilitat continua representant gairebé una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Europa, amb l’agreujant que, a les àrees urbanes, és responsable d’una pol·lució atmosfèrica elevada.

Ecociudades

Dissenyant ecociutats

2018 | Dr. Joan Rieradevall y Dr. Xavier Gabarrell

En aquest article, es presenta el concepte d’ecociutat, i d’ecodisseny, una eina aplicada per transformar les ciutats actuals i avançar cap aquest nou model de ciutat més sostenible. També es descriuen algunes experiències d’ecodisseny en l’entorn urbà. Aquestes experiències es classifiquen en funció de l’àmbit territorial i del flux en el qual s’intervé. Els àmbits territorials o sistemes seleccionats són: espai públic, en el qual s’incideix tant en la part de subsol com en la superficial, edifici i barri.

20170523_sliderF_Chile_CA

Ponències “El gas natural en el transport. Una aportació efectiva a la descontaminació”. Santiago de Xile

2018

Trobaràs les ponències de la jornada celebrada a Santiago de Xile el dia 28 de novembre de 2018, en la qual es va abordar l’oportunitat que obre la utilització d’energies netes en el transport.

Jornada Pobreza Energética

Ponències “El repte de la pobresa energètica”. Madrid

2018

Aquí pots trobar les ponències de la jornada celebrada a Madrid el dia 23 de novembre de 2018 sobre pobresa energètica, amb la intervenció de: Elsa Trujillo Balde, Efraim Centeno, Margarita de Luxán, Ester Sevilla, Paloma Taltavull, Ute Dubois, Saska Petrova, Brenda Boardman i Eero Alio.

Seminario Internacional Brasil GNV Gas Natural Vehicular

Ponències “Mobilitat amb gas natural: la solució per al Brasil”. Rio de Janeiro

2018

Aquí pots trobar les ponències de la jornada celebrada els dies 22 i 23 de novembre de 2018, sobre les solucions tecnològiques i els beneficis ambientals i econòmics de l’ús del gas natural. Anàlisi del seu ús en el transport privat, públic i de mercaderies i el marc legal al Brasil.

G-mobility Gas Natural Vehicular

Ponències “La competitivitat i la sostenibilitat del gas natural vehicular “. Barcelona

2018

Aquí pots trobar les ponències de la jornada celebrada a Barcelona el dia 12 de novembre de 2018 sobre gas natural vehicular, amb la intervenció de: Antonio Calvo, Alejandro Guerra i Josep M. Armengol.

seminario-guadalajara-calidad-aire2

Ponències “Energia i qualitat de l’aire”. Guadalajara

2018

Aquí pots trobar les ponències de la jornada celebrada a Guadalajara el dia 7 de novembre de 2018 sobre la qualitat de l’aire, amb la intervenció de: Alberto Campos, Jesús de la Rosa, Cristina Linares, Begoña Artiñano, Carmen Frontaura i Angeles Cristóbal.