Centre de coneixement


A través del Centre de Coneixement podràs accedir a una gran varietat d'informació i documentació sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, la sostenibilitat, l'eficiència energètica o el patrimoni industrial. Aquest espai virtual creat per la Fundació Naturgy posa a la teva disposició llibres, articles, ponències, revistes, vídeos i material de divulgació de forma gratuïta.

A més, si estàs interessat, pots col·laborar amb la nostra tasca fent una aportació al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica.
sector-gasnatural

Informe 2018. El sector espanyol del gas natural en xifres

2019

El sector gasista en gairebé tots els països, i sens dubte a Espanya, és un sector àmpliament regulat. Per això, diversos organismes públics i institucions en controlen i supervisen les activitats i els resultats. Com a conseqüència, cada any es produeix una publicació molt elevada de dades tècniques, operatives i econòmiques de l’activitat del sector que –literalment– inunden l’atenció dels responsables de les empreses, dels mitjans de comunicació i del públic en general. A Espanya sobresurten per la seva importància les publicacions del Ministeri encarregat dels assumptes energètics, dels organismes reguladors, de l’operador del sistema i de les mateixes empreses. Davant d’aquesta situació, la Fundació Naturgy ha decidit iniciar la publicació anual d’un informe que reculli, agrupi i presenti de manera àmplia, omnicomprensiva i senzilla les dades del sector gasista espanyol de cada any natural, recalcant especialment les de naturalesa econòmica.

Miguel Ángel Lasheras

Presentació Miguel Ángel Lasheras “El sector espanyol del gas natural en xifres”. Madrid

2019

Aquí pots trobar la intervenció de Miguel Ángel Lasheras durant la presentació de l’“Informe 2018. El sector espanyol del gas natural en xifres”, celebrada a Madrid el dia 20 de novembre de 2019.

forotecnologico_CIUDAD

Ponències “Rehabilitació energètica: de les estratègies polítiques a la pràctica”. Barcelona

2019

Aquí pots trobar les ponències de la jornada “Rehabilitació energètica: de les estratègies polítiques a la pràctica” celebrada a Barcelona el dia 18 de novembre de 2019, amb la intervenció de: Eulalia Figuerola, Jordi Amela, Luiskar Delgado, Jordi Ayats, Gustaf Landahl i Miguel Ángel García.

Talkson-Vaclav-Smil-Madrid2

Ponència Vaclav Smil “Desenvolupant la transició energètica i el paper del gas natural”. Madrid

2019

El científic Vaclav Smil va intervenir el passat 14 de novembre en la segona sessió del cicle de conferències ‘talkson’ de la Fundació Naturgy, posant de relleu el paper del gas natural en la descarbonització i l’eficiència energètica. Smil va assegurar: “tenim un sistema mundial de subministrament d’energia que depèn en gran manera dels combustibles fòssils; la seva substitució per noves disposicions basades en les energies renovables és una tasca que ens ocuparà necessàriament durant les generacions que vindran”.

Per veure la intervenció de Vaclav Smil en vídeo, fes clic aquí.

estudio-pobreza-energetica

La pobresa energètica a Espanya. Aproximació des d’una perspectiva d’ingressos

2019 | María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis I Elisa Trujillo-Baute

La pobresa energètica és un tema de creixent interès tant en l’àmbit social com en el polític i empresarial. Els responsables de les polítiques públiques mostren una preocupació creixent per aquest aspecte particular de la pobresa de la població. L’enfocament de les polítiques públiques a Espanya dels darrers anys dista de donar una solució adequada a un problema que fonamentalment no se circumscriu al sector energètic. Les actuacions proposades afirmen que part del cost de fer front a la pobresa energètica ha de ser finançat per part de les empreses del sector; aquesta visió és incorrecta, no només perquè és regressiva i ineficient, sinó perquè no busca resoldre la veritable naturalesa del problema.

jornada-pobreza-energetica

Ponències “Polítiques i mesures contra la pobresa energètica”. Madrid

2019

Aquí pots trobar les ponències de la jornada “Polítiques i mesures contra la pobresa energètica” celebrada a Madrid el dia 4 de novembre de 2019, amb la intervenció de: María Teresa Costa, Ester Sevilla, Natalia Peiro, Xavier Mauri i Shonali Pachauri.

Seminario Generacion Eléctrica Distribuida Santiago de Compostela

Ponències “Generació elèctrica distribuïda: impactes i implementació”. Santiago de Compostel·la

2019

Aquí pots trobar les ponències del seminari “Generació elèctrica distribuïda: impactes i implementació” celebrat a Santiago de Compostel·la el dia 8 d’octubre de 2019, amb la intervenció de: Pablo Frías, Juan Bogas, Jorge Hidalgo, Franc Comino, José Antonio de Lama i Lucienne Krosse.

descarbonizacion-sistema-energetico-ue-jones-boltz

La descarbonització del mercat energètic europeu

2019 | Christopher Jones i Walter Boltz

Els objectius bàsics de la política europea s’han mantingut constants, en teoria, des que es van definir per primera vegada el 2005 a la Cimera de Hampton Court, on es van establir les bases de la política energètica moderna de la UE. Els caps d’Estat i de Govern van establir el model per a un sistema energètic basat en objectius equitatius i equilibrats sobre sostenibilitat (lluita contra el canvi climàtic), competitivitat i seguretat energètica.

descarbonizacion-sistema-energetico-ue-jones

El paper del gas en la descarbonització del sistema energètic de la UE

2019 | Christopher Jones

La finalitat d’aquest article és examinar el paper del gas natural en la descarbonització del mercat energètic de la UE. L’article assumeix que la UE complirà efectivament els seus compromisos recollits a l’Acord de París, de manera que per al 2050 haurà assolit la completa, o gairebé completa, descarbonització del sistema energètic. De manera particular, s’aborda la situació concreta d’Espanya.

papel-gas

Ponència “El paper del gas en la descarbonització del sistema energètic de la UE”. Madrid

2019

Aquí pots trobar les ponències de la jornada “El paper del gas en la descarbonització del sistema energètic de la UE” celebrada a Madrid el dia 19 de setembre de 2019, amb la intervenció de: Christopher Jones i Walter Boltz.