L’Aprenentatge-Servei és una proposta didàctica que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, ben articulat, en el qual els participants, a través del seu centre educatiu, es formen tot treballant a partir de necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Així, es tracta d’un projecte formatiu amb utilitat social en el qual el servei que es presta dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la societat en forma d’acció.

En definitiva, l’Aprenentatge-Servei vincula el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica, ofereix una experiència formativa que alhora té utilitat social i contribueix a la formació de ciutadans i futurs professionals.

Experiència acadèmica
i social

La Fundació Naturgy ha elaborat el Programa d’Aprenentatge-Servei a l’abast de la comunitat educativa sobre gestió energètica dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO.

El programa s’engloba sota les temàtiques de Medi ambient (cura, conservació i educació ambiental), Física, Química i Tecnologia.

Extracte

Objectius

Coneixement

Explicar conceptes bàsics referents a l’estalvi i a l’eficiència energètica.

Esperit crític

Facilitar l’anàlisi crític de l’entorn des de la perspectiva energètica i conèixer què es pot fer a nivell individual i col·lectiu.

Conscienciació

Fomentar actituds de respecte envers el medi ambient.

Participació

Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin el compromís social i democràtic.

Transversalitat

Analitzar les conseqüències d’implementar hàbits i mesures d’estalvi i eficiència energètica, des de la perspectiva econòmica, tecnològica, entre d’altres.

Formació

 • Continguts del programa educatiu
  • Sostenibilitat, auditoria energètica i eficiència energètica.
  • Construcció sostenible (reutilització de materials, eficiència en l’ús d’aigua i de l’energia, ús de vegetació autòctona, etc).
 • Àrees curriculars
  • Coneixement del medi.
  • Valors socials i cívics.
  • Àmbit digital.
  • Aprendre a aprendre.
 • Competències curriculars
  • Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge.
  • Objectes i sistemes tecnològics.
  • Medi Ambient.
  • Social i ciutadana.
  • Interacció amb el món físic.

Més informació i peticions per a participar al programa:

 

Telèfon: 934 129 640
Adreça electrònica: educacionfundacion@naturgy.com