innovacion-en-las-aulas

Activitats formatives que incorporen la innovació didàctica, amb l’objectiu de transmetre el coneixement especialitzat en l’àmbit de l’energia de manera vivencial.

Vam participar en programes per tot el territori, amb el compromís de sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Tenim l’objectiu de fomentar vocacions tecnològiques entre els més joves i, de manera especial, entre els que més ho necessiten.

Mentoring

energykits-maletas2
  • Energykits: maletins adaptats a totes les etapes educatives que contenen els recursos didàctics necessaris perquè l’alumne treballi, de manera autònoma i acompanyat pel docent, conceptes sobre energia, eficiència energètica, sostenibilitat i medi ambient. Els maletins estan a disposició, sota sol·licitud, per un període màxim d’un mes. Aquest recurs didàctic és una proposta innovadora que fomenta la participació activa de l’alumne, que ha de treballar en diverses sessions per aconseguir el màxim rendiment al seu treball. El docent que tutoritza el procés d’aprenentatge rep assessorament per part de l’equip educatiu de la Fundació Naturgy.
  • Maletins bioclimàtics: aquest programa facilita que l’alumne assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit tecnicocientífic, matemàtic i social, ja que promou la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en qüestions tan significatives i rellevants socialment com el mix energètic, l’eficiència energètica, el canvi climàtic i la salut des d’una òptica experimental i vivencial.

Programa 4t d'ESO i Empresa de la Comunitat de Madrid

Des 2017, participem al Programa 4t d’ESO i Empresa de la Comunitat de Madrid, una iniciativa de la Direcció General d’Educació Infantil, Primària i Secundària, en col·laboració amb les cinc direccions d’Àrea Territorial, que té l’objectiu d’apropar el sistema educatiu i el món laboral mitjançant estades educatives en empreses i institucions. Es tracta d’una activitat extraescolar voluntària que promou que els joves alumnes estiguin millor preparats per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.

Per a aquest programa, oferim unes jornades dirigides a alumnes de 4t d’ESO que permeten realitzar una estada a diferents instal·lacions del Grup Naturgy, així com atendre xerrades sobre diferents àrees de la corporació, per tal de donar a conèixer les tasques que es porten a terme i els perfils professionals que es requereixen a la multinacional energètica.

programa-eso

Projecte de Vida Professional (ProVP)

Proyecto Vida Profesional

Des 2017, formem part del Projecte de Vida Professional (ProVP), impulsat per Barcelona Activa, el Consorci d’Educació de Barcelona, la Fundació BCN Formació Professional, FemCat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un programa d’innovació didàctica que té com a missió ser el principal instrument per a l’orientació i l’educació cap al treball de l’alumnat de secundària obligatòria i postobligatòria de Barcelona, complementant la tasca orientadora del professorat en els centres educatius.

Els participants al programa assisteixen a una jornada a la seu del Grup Naturgy de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar les vocacions tecnològiques i de donar a conèixer els diferents perfils dels empleats de la companyia energètica. D’aquesta manera, l’estada es converteix en un instrument de suport per a l’orientació acadèmica i professional al servei de l’alumnat i professorat dels centres públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona.

Programa d'Aliances Magnet de la Fundació Jaume Bofill

Des 2019, col·laborem amb el centre educatiu de la Generalitat de Catalunya, Escola Font Rosella de Sabadell (Barcelona), en el marc del programa d’innovació educativa Aliances Magnet. En l’aliança amb l’Escola Font Rosella, la Fundació Naturgy es compromet a transmetre els seus coneixements de formació i divulgació tecnològica en l’àmbit de l’energia amb l’equip docent del centre, per millorar la qualitat i la singularitat del projecte pedagògic.

Magnet és un programa de referència en l’àmbit de la innovació educativa, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i la Diputació de Barcelona. La participació en la proposta promou el maridatge entre un centre educatiu d’un entorn desfavorit amb una institució de prestigi en el seu sector, amb l’objectiu que l’escola enriqueixi el seu projecte pedagògic perquè adquireixi magnetisme i es converteixi en una referència al seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa. Aquest tipus col·laboració, inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, ha demostrat la millora en la qualitat i l’equitat didàctica dels centres educatius participants, evitant la segregació social i afavorint la igualtat d’oportunitats.

aliances-magnet

Més informació i peticions:

 

Telèfon: 934 129 640
Adreça electrònica: educacionfundacion@naturgy.com