Oferim recursos didàctics orientats a fomentar metodologies actives d’aprenentatge en qüestions tan essencials per al futur com l’eficiència energètica i el canvi climàtic.
energykits-maletas

Energykits

Maletins adaptats a totes les etapes educatives que contenen els recursos didàctics necessaris perquè l’alumne treballi, de manera autònoma i acompanyat pel docent, conceptes sobre energia, eficiència energètica, sostenibilitat i medi ambient. Els maletins estan a disposició, sota sol·licitud, per un període màxim d’un mes. Aquest recurs didàctic és una proposta innovadora que fomenta la participació activa de l’alumne, que ha de treballar en diverses sessions per aconseguir el màxim rendiment al seu treball. El docent que tutoritza el procés d’aprenentatge rep assessorament per part del nostre equip educatiu.

Maletins bioclimàtics

Aquest programa facilita que l’alumne assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit tecnicocientífic, matemàtic i social, ja que promou la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en qüestions tan significatives i rellevants socialment com el mix energètic, l’eficiència energètica, el canvi climàtic i la salut des d’una òptica experimental i vivencial.

Si vols més informació sobre els nostres programes de mentoria, posa’t en contacte a través del telèfon 93 412 96 o per correu electrònic a educacionfundacion

@naturgy.com.