El 79% dels bons verds emesos a Espanya el 2020 es va destinar a inversió en energies renovables i eficiència energètica

El finançament sostenible a Espanya s’ha multiplicat per nou els cinc darrers anys, i el 2020 va créixer un 45% respecte a l’any anterior.

Un estudi elaborat per Deloitte i publicat per Fundació Naturgy analitza l’auge del finançament sostenible en el marc de la transició energètica i dels objectius de descarbonització a 2050.

El finançament sostenible s’ha convertit en una eina fonamental per transformar el model de negoci de les empreses que operen en el sector de l’energia i donar resposta a la transició energètica. Els bons verds són un dels productes financers sostenibles que més creixement està experimentant. A Espanya, el 79% dels bons que es van emetre el 2020 es va destinar a activitats d’energies renovables i eficiència energètica, segons recull l’informe “El paper de les finances sostenibles al sector de l’energia” elaborat per Deloitte i publicat per Fundació Naturgy.

“Les finances sostenibles seran imprescindibles per reorientar els fluxos de capital cap als objectius de descarbonització i sostenibilitat, i el sector de l’energia és protagonista d’aquesta transició”, explica Concha Iglesias, sòcia responsable de Clima i Sostenibilitat de Deloitte España i coautora de l’informe presentat avui.

Iglesias va destacar que “les empreses energètiques estan emprenent importants inversions en matèria d’energies renovables, eficiència, modernització, nous vectors energètics i digitalització de la xarxa, així com en innovació per al desenvolupament de tecnologies com les relacionades amb la captura de carboni o l’emmagatzematge d’energia”.

Per la seva part, Oliverio Álvarez, soci responsable de Regulació en Energia de Deloitte España, va sostenir que “d’acord amb les estimacions del Govern, més del 50% de les inversions que requerirà la transformació a 2030 estaran destinades al sector energètic, concretament a mesures relacionades amb l’electrificació, les energies renovables o el desenvolupament de les xarxes”. “A més d’un important retorn financer per als projectes ben planificats i executats, assistirem a increments en el PIB i en l’ocupació, i a la millora dels indicadors mediambientals i de salut”, segons Álvarez.

El sector energètic està utilitzant les finances sostenibles, que tenen en compte criteris ambientals, socials i de governança (ESG per les seves sigles en anglès), com a eina fonamental per transformar el seu model de negoci. L’objectiu és fer-ho cada vegada més sostenible i, en aquest moment, aquest tipus de finançament s’ha convertit en un pilar fonamental per possibilitar la transició energètica.

El finançament sostenible a Espanya es multiplica per nou en cinc anys

L’estudi analitza l’evolució del finançament sostenible els cinc darrers anys, tenint en compte bons verds, sostenibles i socials, i préstecs i crèdits verds i lligats a la sostenibilitat. A escala mundial, el finançament sostenible va representar un volum de gairebé 2.000 milers de milions de dòlars en aquell període, dels quals 732.000 milions corresponen al 2020.

A Espanya, el finançament sostenible s’ha multiplicat per nou els cinc darrers anys, fins a assolir els 33.000 milions d’euros, xifra que implica un creixement del 45% respecte a l’any anterior. En el període 2016-2020, el volum total de finançament sostenible va ascendir a prop de 85.861 milions d’euros.

“Conscients d’aquesta necessitat, així com del valor d’aquestes inversions, el sector financer s’està centrant en aquest tipus de productes”, explica Fernando Foncea, soci responsable de Finances Sostenibles en el sector bancari de Deloitte, que apunta que “actualment, el 32% dels bons emesos sota l’estàndard de Climate Bonds Initiative a escala global correspon a bons del sector energètic”.

El 2020, a Espanya el volum dels préstecs i crèdits sostenibles va superar el valor dels bons sostenibles, i va assolir el 55% del total del finançament sostenible, segons va explicar Iglesias en la seva presentació. I “en la primera meitat del 2020, Espanya ocupava el tercer lloc dels països amb més emissió de bons sostenibles, amb 8.700 milions de dòlars emesos per administracions locals”, va afegir.

El creixement de les finances sostenibles ha d’anar acompanyat d’una regulació que l’estandarditzi i l’impulsi. En aquest sentit, l’informe recull els objectius i la importància de la taxonomia de la UE, “un ambiciós pla d’acció per desenvolupar i regular el finançament sostenible, en el qual un terç de les activitats són traccionades pel sector energètic”, destaca Foncea.

Complir amb l’Agenda 2030 i fer front als objectius que planteja la transició ecològica i social requereix un gran volum de recursos públics i privats, la qual cosa es tradueix en importants oportunitats d’inversió per als mercats financers, així com de creixement econòmic i social. Nacions Unides estima que el desenvolupament sostenible pot generar 12 bilions de dòlars en oportunitats de mercat i crear 380 milions de llocs de treball al món.

En aquesta línia, el Green Deal de la Comissió Europea preveu mobilitzar almenys un bilió d’euros d’inversions sostenibles durant la pròxima dècada, i el Pla nacional integrat d’energia i clima (PNIEC) 2021-2030 quantifica inversions per un valor de 241 milers de milions d’euros.

En la presentació de l’informe han participat també representants d’entitats financeres, a més de Nuria Rodríguez, directora de Medi Ambient i Responsabilitat Social de Naturgy. Rodríguez va afirmar que “ja no es concep cap negoci si no conjuguem les tres visions: ambiental, social i de governança”, i en aquest sentit va destacar que “el finançament sostenible és la sàlvia que ens ajuda a dur a terme la transformació cap a la transició energètica, que és una oportunitat de canvi per construir un món sostenible”.

El director de Finances Sostenibles en Banca Corporativa i d’Inversió de CaixaBank, Pablo Pérez-Montero, va destacar que “Europa ha pres especial consciència des del 2015 de la variable de sostenibilitat i l’ha incorporada en la regulació d’una manera eficient”. Està liderant les finances sostenibles en l’àmbit regulador i és un mirall en el qual es reflecteixen països com els EUA i el Canadà, va dir.

Lara de Mesa, directora de Banca Responsable de Banco de Santander, va afirmar que “les finances sostenibles són una oportunitat de fer les coses diferents, atenent l’impacte social i sense pèrdua de capital natural”. “Acompanyar els nostres clients en aquesta transició és per a nosaltres una prioritat”, va afirmar, i va recordar que “el sector energètic ha estat el primer en el qual hem anunciat una estratègia d’alineament, ja que suposa reduir la nostra exposició a sectors d’altes emissions i donar suport a energies renovables”.

Per la seva part, Blanca Navarro, directora d’Estratègia i Avaluació de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), es va referir a les finances sostenibles com “l’eina necessària per unir necessitats, prioritzant cap a on portarem la nostra capacitat de finançament, tant des del sector públic com des del privat”.

Relacionat amb:

Comparteix