energia-y-medio-ambiente

El nostre compromís amb la sostenibilitat

Una de les activitats fonamentals de la Fundació és la informació, formació i sensibilització en aspectes que tenen a veure amb la relació entre l’energia i el medi ambient. El nostre objectiu és apropar els temes generals als entorns immediats, des d’uns plantejaments rigorosos, de manera que sigui possible avançar en l’aportació de coneixements, alternatives i solucions.

Actes, cursos i seminaris

Activitats educatives i de sensibilització ambiental.

Publicacions

Llibres, quaderns, fitxes pedagògiques i fulls informatius descarregables.

Notícies

Veure les notícies de la Fundació Naturgy en matèria de medi ambient

Actes, cursos i seminaris

La Fundació Naturgy organitza actes, cursos i seminaris d’educació i sensibilització ambiental a tot Espanya i en alguns països estrangers on desenvolupa la seva tasca. Aborden temes relacionats amb l’energia i el medi ambient, el canvi climàtic, l’ús racional i eficient de l’energia, les alternatives tecnològiques, el gas natural en l’automoció i l’edificació sostenible. Es debaten els aspectes tecnològics, socials, econòmics i polítics que hi estan relacionats.

A més, el 2019 la Fundació Naturgy ha llançat, juntament amb l’IESE, “Energy Prospectives”, una sèrie de converses d’alt nivell sobre les condicions econòmiques, tècniques i científiques que es preveuen per al futur del sector energètic.

Per a una millora contínua, la Fundació avalua cada una de les activitats que organitza. Per això, es fan fitxes de valoració que recullen el contingut, l’opinió dels assistents, fotografies de l’acte, els materials disponibles i la repercussió en la premsa de les jornades realitzades.

 

Centre de coneixement

La Fundació edita publicacions sobre temes d’actualitat relacionats amb l’energia i el medi ambient, a diferents nivells de profunditat i extensió i classificats en: llibres, articles, ponències i altre material divulgatiu d’interés. Totes elles són accessibles de manera gratuïta.

Els llibres o guies tècniques (de 150 a 300 pàgines) tracten aspectes tecnològics, econòmics, sociològics i ambientals emmarcats en l’evolució recent de l’energia en tot el seu cicle de vida (extracció, transport, transformació, distribució i consum) i estan basats en estudis i investigacions originals encarregats per la Fundació Naturgy als principals experts espanyols en cada tema. Per altra banda, els articles (de 50 a 100 pàgines) són textos breus sobre aspectes més puntuals i delimitats dins de la mateixa temàtica que els llibres.

Totes aquestes publicacions de la Fundació passen a engrossir un centre de coneixement obert a tots els usuaris d’aquest web. Aquesta documentació està organitzada en deu apartats:

  1. Qualitat de l’aire
  2. Eficiència energètica
  3. Energia i transport
  4. Energies renovables
  5. Exportació
  6. Innovació tecnològica
  7. Medi ambient
  8. Patrimoni industrial
  9. Transició energètica
  10. Vulnerabilitat energètica