Espanya emet un terç menys de gasos amb efecte d’hivernacle per càpita que Alemanya

La producció d’electricitat va disminuir les emissions un 62% entre el 2005 i el 2019.

El país redueix gairebé un terç les seves emissions des del 2005, any en què es va començar a aplicar el mercat de drets d’emissió de CO2, sobretot a causa de la positiva evolució del sector energia.

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) per càpita són un terç més baixes a Espanya que a Alemanya. Així ho recull l’estudi “Evolució de les emissions sectorials de gasos amb efecte d’hivernacle en el context europeu”, elaborat per la consultora internacional de medi ambient Liken Carbon Hub i publicat per Fundació Naturgy.

Si es prenen les emissions absolutes, Espanya emet tres vegades menys GEI que Alemanya. El 2019, Alemanya es va situar com la principal economia per emissions de GEI en el marc de la UE, amb un 22% del total. Espanya va emetre un terç dels valors d’Alemanya, amb una aportació del 8% al total d’emissions, i a certa distància del país germànic es van situar altres com França (12%), Itàlia (11%) i Polònia (10%).

Luis Robles, soci director de Liken Carbon Hub i coautor de l’informe, explica que “si bé les dades agregades aporten informació valuosa en relació amb els volums totals d’emissions de les diferents economies, una anàlisi més detallada sobre les emissions per càpita permet veure una alteració significativa de les posicions al marc europeu, amb dos grans grups: un de format pels Països Baixos, Alemanya, Polònia i Àustria, amb al voltant de 10 tCO2e/habitant, i un altre amb Espanya, Itàlia, França, Portugal, amb emissions d’aproximadament 6,5 tCO2e/habitant”.

El nivell d’emissions per càpita d’Espanya, que és el quart país més poblat de la UE només superat per Alemanya, França i Itàlia, es va situar lleugerament per sota de la mitjana europea. Si es pren el període 2015-2019 de referència, Alemanya va ser el país que més va reduir les seves emissions, un 10,2%, seguit de Portugal (7,7%), Països Baixos (7,6%), Espanya (6,3%), França (5,8%) i Itàlia (3,4%), mentre que Àustria i Polònia van tenir un lleuger repunt de l’1,5%.

La generació elèctrica emet un 60% menys des de 2005

Les dades de l’evolució de les emissions de GEI a Espanya des del 2005, any en què es va començar a aplicar Règim de Comerç de Drets d’Emissió (RCDE), donen una reducció del 28,6% fins al 2019. “Aquesta bona evolució està lligada especialment a l’evolució del sector energia, i de manera més directa a la reducció progressiva d’emissions a la producció d’electricitat”, segons José Antonio Gesto, soci director de Liken Carbon i coautor de l’estudi.

El sector energia inclou, entre altres activitats, les indústries energètiques (fonamentalment generació d’energia elèctrica), i emissions lligades al transport, als sectors residencial i comercial i al consum de combustibles per part de la indústria.

Segons les dades que recull el document, les emissions de la indústria relacionades exclusivament amb processos industrials, que representen aproximadament a Espanya el 10% de les totals entre el 2005 i el 2019, es van reduir en un 40%. “El sector energia, el més important en termes totals d’emissions, va disminuir la seva contribució el 2019 en un 31% en relació amb els nivells del 2005”, detalla Gesto. L’expert destaca la reducció a la producció d’electricitat, que va protagonitzar la baixada més significativa des del 2005, amb un 62% menys d’emissions.

El pes de les emissions de la generació elèctrica a Espanya respecte a les emissions totals del país va ser del 13,7%, molt lluny de les xifres d’Alemanya (26,9%), Polònia (36,5%) o els Països Baixos (24,7%), i per sota també de les d’Itàlia (16,1%) i Portugal (17,1%).

A tots els països, els sectors difusos (que no estan inclosos en el Règim Europeu de Comerç de Drets d’Emissió) superen el 50% de les emissions nacionals. El focus d’emissions principal a tots els països és el transport.

L’informe també recull les estimacions més recents d’emissions el 2020, que assenyalen que el nivell de contracció de l’economia espanyola a causa de la pandèmia hauria portat les emissions a nivells en l’entorn dels existents el 1990.  Gesto recorda que “la Llei de canvi climàtic xifra l’objectiu de reducció d’emissions en un 23% respecte a les del 1990, per la qual cosa aquesta relativa coincidència amb les previsions del 2020 reflecteix l’apassionant desafiament que tenim per assolir els objectius compromesos, ja que alguns dels sectors econòmics que han protagonitzat els guanys d’eficiència més importants en termes d’emissions són ja a prop dels seus màxims tècnics”.

L’informe és la segona edició del que va publicar la Fundació Naturgy l’any passat i mostra l’evolució de les emissions a Espanya en el període 2005-2019, a partir de la informació oficial publicada als Inventaris Nacionals de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (INGEI). En aquesta segona edició, analitza també les dades oficials facilitades pels principals països del nostre entorn, que representen entre el 70% i el 75% de les emissions de la UE, entre els anys 2015 i 2019.

Relacionat amb:

Comparteix