Europa promourà el desenvolupament d’una energia més eficient, més renovable i més accessible per al consumidor

Seminario Comisión Europea Eficiencia energética, renovables y protagonismo del consumidor. El "Winter Package" de la Unión Europea. Barcelona Energia i medi ambient

La Comissaria d'Energia i Clima de la Comissió Europea i la Fundació Gas Natural Fenosa han organitzat avui una jornada de debat sobre l'estratègia proposada per la Unió Europea per assolir els objectius climàtics de l'Acord de París.

Gas Natural Fenosa forma part del grup d'empreses “Make Power Clean”, que dona suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el seu límit a 550 g CO2/kWh.

La transició energètica preveu tres eixos principals: la millora de l'eficiència energètica, el lideratge en el desenvolupament rendible d'energies renovables i un major protagonisme del consumidor.

La Comissaria d'Energia i Clima de la Comissió Europea i la Fundació Gas Natural Fenosa han organitzat avui a Barcelona el seminari “Eficiència energètica, renovables i protagonisme del consumidor”, dedicat al Winter Package, la proposta d'estratègia energètica presentada per la Comissió Europea per assolir els objectius climàtics europeus de l'Acord de París.

La jornada ha estat inaugurada pel Comissari Europeu d'Acció pel Clima i l'Energia, Miguel Arias Cañete, el Secretari d'Estat d'Energia, Daniel Navia, el Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio, i el conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca.

Sota el títol “Clean Energy for All Europeans”, el Winter Package se centra en el procés de transició energètica amb tres eixos principals: la millora de l'eficiència energètica, el lideratge en el desenvolupament rendible d'energies renovables i un major protagonisme del consumidor. 

El conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, va explicar que la companyia forma part del grup d'empreses “Make Power Clean”, que dona suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el seu límit a 550 g CO2/kWh perquè qualsevol tecnologia es pugui acollir a un mecanisme de retribució de la capacitat. “Valorem l'ambiciós paquet normatiu que la Comissió Europea va presentar el mes de desembre passat i, en particular, les mesures que busquen donar un senyal clar que faciliti la consecució dels objectius d'energia i clima que la UE s'ha marcat per a l'horitzó del 2030”, va afirmar el conseller delegat de l'energètica durant la seva intervenció.

Rafael Villaseca també es va referir a l'aportació del gas natural en la mobilitat sostenible i va destacar que “les solucions de mobilitat basades en el gas natural contribuiran indubtablement a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats i a reduir emissions en el sector transport, en concret, en el transport marítim i per carretera, en què és l'única alternativa tècnica i comercialment disponible”.  “El vehicle elèctric facilitarà clarament la consecució de l'objectiu de renovables en ampliar-se la demanda d'electricitat i aconseguir-se un millor aprofitament de la generació i de les infraestructures existents”, va afegir.

Les claus: eficiència energètica i renovables

La catedràtica de la Universitat Politècnica de Madrid i autora del llibre Re-habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste, Margarita De Luxán, va parlar de la rehabilitació energètica d'edificis. “Les possibilitats d'estalvi d'energia en el consum per a climatització en edificis rehabilitats és del 60% del consum actual”, va informar. De Luxán també va advocar a favor de la rehabilitació sostenible dels edificis existents.

El fundador i director de Product-Life Institute, Walter R. Stahel, va posar èmfasi en la importància del disseny de productes energèticament eficients considerant també l'eficiència en tot el seu cicle de vida. “En duplicar la vida útil dels productes, dupliquem l'eficiència de l'energia grisa per any d'ús”, va explicar. Per aconseguir-ho, es fan servir com a estratègies de consum la cura, la reutilització i la innovació social.

Per part de l'European Biogas Association, el seu president, Jan Stambasky, va posicionar el biometà com a gas renovable. “La utilització del biogàs és un pas cap a l'economia circular”, va argumentar Stambasky.

El soci responsable d'Economics&Regulation de KPMG, Carlos Solé, va detallar “el paper protagonista que el gas natural jugarà en la descarbonització de l'economia espanyola”. Per assolir els objectius de 2030 en matèria energètica, Solé va indicar que “el gas i les renovables permetran a Espanya assolir els objectius esmentats d'una manera econòmicament eficient”.

L'última part del seminari es va emmarcar en el tercer objectiu europeu, que té a veure amb la voluntat de donar més protagonisme al consumidor i a l'usuari. En aquest sentit, es van descriure les noves tecnologies energètiques que fan possible aquest major protagonisme. Així, la directora d'Enginyeria i Innovació Tecnològica de Gas Natural Fenosa, Blanca Losada, va parlar de l'impacte de l'evolució tecnològica en l'energia. “La descentralització de l'energia i la ultraconnectivitat d'internet fan protagonista el consumidor”, va dir.

D'altra banda, la catedràtica de la Universitat d'Oxford i creadora del concepte "pobresa energètica", Brenda Boardman, va abordar el problema de la vulnerabilitat energètica i com mitigar-la amb solvència i rigor. “El finançament i l'esforç econòmic en la lluita contra la pobresa energètica ha de correspondre als pressupostos generals de l'estat.” I va afegir que des de l'administració pública “s'ha d'invertir directament per aïllar i optimitzar cases de persones en risc de pobresa energètica, així com educar les persones per ser més eficients”.

Compromís amb les necessitats energètiques de la societat

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992 per Gas Natural Fenosa, i amb presència als països on la companyia té activitat, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient.

També desenvolupa programes d’Acció Social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural promou accions orientades tant a la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat, a través del Museu del Gas i el Museu Bolarque, com a la difusió i estimulació artística de la societat, a través de l’espai multidisciplinari del Museu d’Art Contemporani.

La difusió de l’eficiència energètica forma part dels compromisos socials de Gas Natural Fenosa i la seva Fundació, juntament amb l’atenció especial que dedica la companyia a les persones més vulnerables. De fet, l’empresa té en marxa un paquet de més de vint mesures amb l’objectiu de reforçar i sistematitzar l’atenció i la protecció dels clients vulnerables, un pla d’àmbit nacional que reforça les accions que ja duia a terme en la protecció de les persones més necessitades.