Energia i medi ambient

La gestió integrada de les infraestructures de gas i electricitat a Espanya permetria estalvis de més de 2.000 M€ anuals el 2050

Un informe de Frontier Economics i la Universitat alemanya d’Aachen conclou que la gestió integrada d’infraestructures (sector coupling) serà imprescindible per aconseguir la descarbonització, perquè minimitza els costos, fa possible descarbonitzar sectors difícilment electrificables, augmenta la seguretat de subministrament i permet fomentar una indústria amb potencial exportador i de creació d’ocupació.

Educació i divulgació

La Fundació Naturgy oferirà activitats educatives i culturals a Madrid a més de 350 menors en risc d’exclusió social

La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Fundació Secretariat Gitano, Càritas i la Creu Roja, oferirà un programa d'activitats enfocades a l'eficiència i a l'estalvi energètic, que s'impartirà a Madrid del 9 al 17 de juliol.

El programa es complementa amb l'Energytruck, una exposició mòbil de la Fundació Naturgy que mostra, d'una manera visual i interactiva, què és l'energia i com podem consumir-la de forma responsable.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com l’eficiència energètica redueix costos i emissions de CO2 al sector hoteler

El seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de la Regió de Múrcia, analitza mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic.

L’aplicació de mesures d’eficiència al sector hoteler i turístic permet obtenir un doble benefici: donar suport a la gestió sostenible amb menys consum de recursos i d’emissions de CO2 i aconseguir un estalvi econòmic.

Els experts de la jornada coincideixen que les polítiques de gestió sostenible del sector turístic reverteixen tant en el compromís amb la societat com en la millora del confort dels clients i en beneficis econòmics per a les empreses.