La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Valladolid l’impacte dels impostos en el preu de l’energia

Pablo Candamio Energia i medi ambient

La fiscalitat energètica encareix el rebut domèstic i llasta la competitivitat de les empreses.  Els costos associats a polítiques energètiques i socials i els impostos suposen aproximadament un 50% del total de la factura elèctrica.  El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, i el directorLlegir més

  • La fiscalitat energètica encareix el rebut domèstic i llasta la competitivitat de les empreses. 
  • Els costos associats a polítiques energètiques i socials i els impostos suposen aproximadament un 50% del total de la factura elèctrica. 

El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Valladolid el seminari “Los impuestos de la energía”. En aquest fòrum, diferents experts han abordat els aspectes més importants sobre els impostos que graven l'energia i els impactes de la fiscalitat energètica al rebut de les llars i en la competitivitat de les empreses.

Al seminari, que ha estat clausurat pel director general d'Energia i Mines de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Junta de Castella i Lleó, Ricardo González Mantero, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, hi han assistit més de 100 professionals, advocats, economistes, responsables de fiscalitat d'empreses i responsables d'empreses energètiques.

El sènior mànager de Strategy& de PWC, Gerardo Fernández Martín, ha assenyalat que els costos associats a polítiques energètiques i socials (“càrregues parafiscals”) i els impostos suposen aproximadament un 50% de la factura elèctrica. Això està repercutint en el preu de l'electricitat en Espanya, que és una de les més cares d'Europa, el que significa una renda disponible inferior per a les llars i llasta la competitivitat de les empreses.

El representant d'Àrea de Dret Fiscal d'Uría Menéndez, Miguel Bastida Peydro, ha explicat que la major part de tributs que graven el consum o la producció d'energia, així com els que graven l'impacte mediambiental que aquesta causa, són repercutits finalment al consumidor a través del preu de l'energia.

L'advocat de Clifford Chance i professor de la Universitat de Comillas, Juan José Lavilla Rubira, ha analitzat el destí dels ingressos procedents de les exaccions fiscals i parafiscals existents en l'àmbit elèctric. En moltes ocasions, les exaccions parafiscals que es projecten sobre el sector elèctric tenen, segons l'expert, una finalitat aliena a la cobertura dels costos de les diferents activitats encaminades al subministrament d'energia elèctrica. Respecte dels tributs que es projecten sobre el sector elèctric, molts d'ells tenen una finalitat estrictament recaptatòria.

El CFO d'Europac, Jorge Bonnin, ha descrit com afecta la fiscalitat de l'energia a la competitivitat econòmica de les empreses, i ha detallat que aquest impacte és més gran en les empreses intensives en consum energètic, com és el cas del sector paperer.

L'advocat Pedro Corvinos ha indicat l'origen i les causes que han donat lloc al dèficit de tarifa i l'estat actual del deute del sistema elèctric, així com la controvertida qüestió del finançament del conjunt de costos del sistema elèctric. Corvinos ha recomanat que alguns dels costos que ara assumeix el sistema i suposen un recàrrec en la tarifa siguin finançats pels pressupostos generals de l'Estat.

El soci de Fiscalitat Local i Mediambiental d'EY Advocats, Juan Carpizo Bergareche, ha repassat les diferències de la fiscalitat energètica espanyola amb la de la resta de països de la Unió Europea, a causa que a Espanya —a diferència d'altres països europeus— han sorgit diversos tributs en tres nivells de l'Administració Pública (local, autonòmic i estatal) que graven de manera diferenciada el sector energètic en relació amb altres sectors de la nostra economia.