La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com l’eficiència energètica redueix costos i emissions de CO2 al sector hoteler

Pablo Candamio Energia i medi ambient

El seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de la Regió de Múrcia, analitza mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic.

L’aplicació de mesures d’eficiència al sector hoteler i turístic permet obtenir un doble benefici: donar suport a la gestió sostenible amb menys consum de recursos i d’emissions de CO2 i aconseguir un estalvi econòmic.

Els experts de la jornada coincideixen que les polítiques de gestió sostenible del sector turístic reverteixen tant en el compromís amb la societat com en la millora del confort dels clients i en beneficis econòmics per a les empreses.

La directora general d’Energia i Activitat Industrial i Minera de la Regió de Múrcia, Esther Marín Gómez, i la responsable d’Energia i Medi Ambient de la Fundació Gas Natural Fenosa, Laia Gelabert, han inaugurat avui a Múrcia el seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, en el qual s’ha analitzat la situació actual del sector turístic de la Regió de Múrcia i les principals mesures d’eficiència energètica que es poden implantar en aquest sector, generador de riquesa a la regió i a tot Espanya. La realització d’auditories, les solucions sostenibles o la promoció de les energies renovables, així com diferents casos pràctics, han estat objecte de debat en el transcurs d’aquesta jornada.

La responsable d’Energia i Medi Ambient, Laia Gelabert, ha destacat la importància de dur a terme una gestió sostenible dels recursos, la reducció de les emissions de CO2 i l’aplicació de mesures d’eficiència energètica, les quals poden aportar grans beneficis al teixit empresarial i industrial en general, i al sector turístic en particular, ja que solen ser grans consumidors d’energia i de recursos.

Vegeu sala de premsa