Fundació Gas Natural Fenosa analitza l’impacte de l’energia i el medi ambient en la competitivitat del sector alimentari. Logronyo

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Innovació del Govern de La Rioja, Leonor González, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern de La Rioja, Iñigo Nagore, i elLlegir més

Seminario Logroño Fundacion Naturgy

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Innovació del Govern de La Rioja, Leonor González, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern de La Rioja, Iñigo Nagore, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Logronyo el seminari "Competitivitat, energia i medi ambient al sector alimentari". En aquest catorzè seminari celebrat a La Rioja, en el qual han participat més de 100 persones, s'ha analitzat la gestió energètica i ambiental de les empreses del sector industrial alimentari.

 

El director de Sostenibilitat i Canvi Climàtic de PwC, Pablo Bascones, ha analitzat la situació de la indústria alimentària posicionada com a primer sector industrial al nostre país i els reptes que comporta la gestió dels impactes ambientals derivats de la seva activitat. Ha destacat l'elevada demanda (energètica i hídrica) associada al creixement del sector, així com la generació de residus. Tot i això, les empreses han aconseguit que, malgrat tenir un creixement econòmic vigorós amb una facturació que representava, el 2014, un 2,7% del PIB, les seves emissions estiguin estancades entorn del 2% del total nacional.

 

Per la seva banda, el representant de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Carles Martínez, ha destacat que els materials invertits en els envasos de menjar ràpid analitzats presenten contribucions de consum d'energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle entorn del 74%-95%, i per tant es tracta de l'etapa que cal optimitzar amb més urgència. Segons Martínez, els envasos seran cada vegada més sostenibles i l'ús de bioplàstics creixerà anualment un 15 o 20%. De fet, el 63% dels consumidors perceben l'envàs com una part integral del producte que reflecteix els valors de la marca i el 70% dels consumidors prenen les decisions de compra al punt de venda.

 

El director gerent d'Agralco S. Coop. d'Estella (Navarra), Fermín Esandi, ha explicat que gestiona des de 1962 els productes de vinificació de 400 cellers pertanyents a les denominacions d'origen Navarra i Rioja. El ponent ha explicat que treballa anualment amb 55.000 Tm d'orujo de raïm i 18.000 Tm de pòsits de vi i que el procés de fabricació es distingeix per la seva eficiència energètica, ja que el 100% de l'energia tèrmica necessària procedeix de la biomassa generada a partir de les brises i el 75% de l'energia elèctrica consumida s'obté per cogeneració a partir de biogàs recuperat en la depuració de les seves aigües residuals.

 

El director de Desenvolupament d'Eresma COGEN Energía, Valentín González, ha exposat l'exemple de cogeneració de les destil·leries DYC com un exemple d'eficiència al sector industrial d'Espanya. Des que es van posar en marxa el 2008, la cogeneració ha funcionat gairebé 60.000 hores i s'han produït més de 780 GWh tèrmics en forma de vapor saturat, aigua sobreescalfada i aigua calenta, necessaris per als processos de destil·lació i rectificació d'alcohols, així com per al tractament d'assecatge de les vinasses i els solubles procedents de la fermentació de cereals.

 

Per la seva banda, la directora de la Fundación Triptolemos, Yvonne Colomer, ha explicat l'equilibri existent entre la disponibilitat d'aliments i la utilització de recursos, així com la relació entre la tecnologia de producció i el consum energètic, i ha posat com a exemple el concepte de Km 0 per als productes frescos i líquids a escala estatal i per a productes elaborats a escala continental.

 

La Fundació Gas Natural Fenosa

 

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats vers la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del Museu del Gas, dirigides a preservar i difondre el patrimoni històric i cultural del sector. Així mateix, duu a terme un programa d’ajuda a l’exportació adreçat a petites i mitjanes empreses. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.

 

 

Logronyo, 16 de juny de 2016.

 

Relacionat amb:

Comparteix