Les instal·lacions de cogeneració necessiten un pla de renovació per mantenir la seva contribució als objectius de descarbonització i a la competitivitat de la indústria

portada_libro_gasnatural_ES Energia i medi ambient

Un estudi afirma que és necessari impulsar plans de renovació de les instal·lacions de cogeneració existents, que eviten l’emissió d’uns 4 milions de tones de CO2 a l’any.

Aquestes instal·lacions són clau per mantenir l’eficiència energètica dels seus processos i un factor important de competitivitat de les empreses.

Més del 80% de l’energia produïda per aquestes instal·lacions és transformada a partir de gas natural, l’ús del qual aporta una important reducció d’emissions

Les instal·lacions de cogeneració eviten l’emissió d’aproximadament 4 milions de tones de CO2 a l’any, i d’aquesta forma contribueixen a la descarbonització de l’economia en el marc del Pacte Verd Europeu.

Per això, cal que es desenvolupin plans que incentivin la renovació de les instal·lacions existents. Ho afirmen els autors de l’informe “En gas natural en la indústria”, elaborat per Lonjas Tecnología, SA, empresa especialitzada en enginyeria i construcció d’instal·lacions de cogeneració i d’energies renovables, que opera al sector de l’energia a escala mundial.

En l’actualitat, les instal·lacions de cogeneració en la indústria representen més del 90% de la potència total de cogeneració instal·lada a Espanya. El país té més 5.000 MW de potència de cogeneració, que aporten el 23% de l’energia tèrmica consumida per la indústria i el 13% del total del consum d’energia elèctrica del nostre país, segons l’informe publicat per Fundació Naturgy.

“Perquè aquesta tecnologia continuï contribuint a l’estalvi d’energia primària i a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (4 Mt CO2), és necessari que es desenvolupin plans per incentivar la renovació de les instal·lacions existents”, afirmen els autors d’estudi.

Els propers deu anys, un alt percentatge de les instal·lacions de cogeneració arribarà al final de la seva vida retributiva, que és el que ha compensat a les indústries l’esforç de la inversió que han hagut de fer per rendibilitzar aquesta mena d’instal·lacions, així com per mantenir-les operatives.

En el cas d’Espanya, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) presentat a la Comissió Europea preveu la renovació de 1.200 MW dels 2.400 MW de potència de cogeneració dels propers deu anys. “Aquesta mesura implicarà un increment del consum d’energia primària i de les emissions emeses a l’atmosfera, a més de la pèrdua de la competitivitat de moltes empreses del nostre sector industrial que actualment utilitzen la tecnologia de cogeneració, per la qual cosa s’hauria de considerar la seva reavaluació”, afirmen els autors.

Tots els plans nacionals europeus presentats davant de la UE per contribuir als objectius de descarbonització, a més de les energies renovables, tenen com a denominador comú l’increment de l’eficiència energètica, que en el sector industrial s’aconsegueix en gran manera gràcies a la cogeneració.

El pes del gas natural en la cogeneració

Segons l’informe, “aquest alt grau de desenvolupament de la cogeneració en la indústria és un clar indicador que la utilització d’aquesta tecnologia, per subministrar l’energia tèrmica que demanden els seus processos, suposa un clar factor de competitivitat per a la indústria”. En aquest sentit, el document destaca la rellevància del sector industrial “no només quant a consum d’energia, sinó també quant a generació de riquesa i ocupació”.

“En aquest sector, l’ús del gas natural com a font d’energia ha estat i és important, i de manera específica, en les instal·lacions de cogeneració, les quals a més d’impulsar la competitivitat de les empreses contribueixen de manera significativa a la reducció del consum d’energia primària i de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle”, afirmen els autors.

Més del 80% de l’energia produïda per aquestes instal·lacions és transformada a partir de gas natural, que representa el 40% del total de consum de gas natural de la indústria del nostre país.

En aquest sentit, els autors afirmen que “en l’actual context de transició energètica, i tenint en compte les dificultats que tenen les fonts d’energia renovable per satisfer el volum de la demanda d’energia tèrmica de la indústria, el gas natural juga un paper fonamental, ja que és una font d’energia amb disponibilitat, capacitat i fiabilitat per donar subministrament a la demanda tèrmica, amb un factor d’emissions més baix i amb capacitat eficaç, per a en un futur, barrejat amb altres combustibles com l’hidrogen renovable, aconseguir una reducció més gran de les emissions en la indústria”.

Fundació Naturgy

Aquest nou informe forma part de les activitats que la Fundació Naturgy duu a terme sobre temàtiques relacionades amb l’energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l’objectiu fonamental de promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible. La Fundació, fundada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.