Les llars espanyoles podrien reduir un 27 % les factures energètiques si apliquen millores en els hàbits i en l’equipament

eficiencia-energetica Energia i medi ambient

Aquesta disminució permetria estalviar 4.350 milions d’euros l’any i s’evitaria l’emissió de gairebé 15 milions de tones de CO2.

Les comunitats autònomes més eficients són València, Catalunya i Cantàbria.

La Fundació Naturgy ha publicat aquest matí els resultats de l’última edició de l'Índex d’Eficiència Energètica a la Llar. Aquest estudi reflecteix que els espanyols podrien reduir un 27,4 % les factures energètiques amb millores en els hàbits i en l'equipament. En aquest sentit, unes lleugeres modificacions dels usos i els costums permetrien estalviar 4.352 milions d’euros a les llars espanyoles en les factures energètiques cada any.

L’energia susceptible d'estalvi és de gairebé 50.000 GWh, l’equivalent al 18 % de la demanda elèctrica total d’Espanya el 2017. Amb aquest estalvi, a més, s’evitaria l’emissió de 14,7 milions de tones de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, les mateixes emissions que generen 4,8 milions de turismes l’any, el 21 % del parc mòbil existent a Espanya.

El director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, ha destacat que «aquest observatori s’emmarca en les accions de sensibilització de la Fundació, amb les quals es promou l’ús racional dels recursos energètics i el foment del desenvolupament sostenible. Amb aquesta nova edició de l’estudi, es constata que l’eficiència i l’estalvi energètic són cada vegada més presents a la nostra vida quotidiana».

L'Índex d'Eficiència Energètica 2018 reflecteix que les llars espanyoles tenen més potencial d'estalvi energètic en equipament (43,3 %) i en calefacció (25,3 %). Els percentatges són inferiors en il·luminació (20 %), aire condicionat (18,3 %) i aigua calenta (13,7 %).

Millora la nota energètica de les famílies

L’estudi de la Fundació Naturgy conté un índex global d’eficiència energètica nacional, que avalua l’equipament, el control, el manteniment i la cultura de les llars en una escala del 0 al 10. En aquesta edició, l’índex se situa en 6,46 punts, un 1,1 % més que a l'edició anterior. És la primera vegada des del 2011 que aquest indicador registra una millora que, tot i que és lleugera, és significativa per suposar un canvi de tendència. A més, cal destacar que l’Índex d’Eficiència Energètica ha experimentat un creixement del 5,73 % des de la primera edició, l'any 2004, cosa que reflecteix que els ciutadans són cada vegada més conscients de les mesures d’estalvi i eficiència.

La millora de l’índex global d’eficiència energètica està motivada pels ascensos dels subíndexs de control (1,8 %), cultura (1,39 %) i equipament (1,11 %), tres dels quatre mesuradors que formen l’estudi. L’únic indicador que descendeix és el de manteniment, que obté el resultat més baix de tota la sèrie històrica des del 2004

Veure sala de premsa