L’hidrogen renovable pot ser competitiu a partir del 2030 si s’impulsen polítiques adequades per incentivar la inversió

Fundació Naturgy publica un nou estudi en el qual experts de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) reclamen la implantació d’una regulació precisa per escalar la tecnologia, reduir els costos i atreure inversions.
Espanya és el país amb més potencial de producció d’Europa gràcies a les seves condicions geogràfiques i climàtiques, la qual cosa representa una oportunitat per a l’economia verda.
La utilització de l’hidrogen per convertir l’electricitat en gas permetria també connectar les grans infraestructures gasistes i elèctriques.

Els avenços tecnològics i la previsió de caiguda de preus podrien reduir el cost de producció de l’hidrogen renovable a partir del 2030, si s’impulsen polítiques que ajudin a escalar la tecnologia, reduir els costos i atreure inversions. El director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Juan Ramon Morante, ha fet avui aquesta afirmació a la presentació de l’estudi Hidrógeno. Vector energético de una economía descarbonizada, publicat per la Fundació Naturgy i elaborat per un grup d’experts de l’IREC.

Albert Tarancón, un dels autors del llibre, ha explicat que “si s’arriba a uns nivells de cost d’un entorn dels 2 €/kg, en la pròxima dècada, l’hidrogen renovable seria competitiu tant amb l’hidrogen d’origen fòssil com amb els combustibles actuals com el dièsel o la gasolina, per la qual cosa aquest nou vector energètic estaria molt ben posicionat no només per al transport i la indústria, sinó també per emmagatzemar la producció elèctrica renovable”.

El desenvolupament de la tecnologia de l’hidrogen serà essencial en el marc del Pacte Verd Europeu i de l’economia verda. Els autors afirmen que el desplegament d’una economia de l’hidrogen contribuirà a activar l’economia espanyola, “amb desenes de milers de milions d’inversió d’ara fins al 2050, i amb la necessitat de formar tècnics i especialistes a diferents nivells”.

Aquest escenari futur, tanmateix, requereix una regulació urgent. Els experts de l’IREC han afirmat que “com que els nous usos i aplicacions de l’hidrogen renovable comencen a ser ja una realitat en els projectes en execució a molts països europeus, cal establir una adequada regulació i certificació d’origen”.

Espanya, el país amb més potencial d’Europa

“Espanya és un país ben posicionat a Europa per produir hidrogen renovable a un cost competitiu i exportar-lo a altres països de la Unió Europea”, segons els experts de l’IREC. “El potencial de producció d’energia renovable d’Espanya està per sobre dels 3.000 TWh/any, en un ordre de magnitud superior al consum actual d’electricitat i unes 30 vegades la producció corrent d’energies renovables”, afirmen, “la qual cosa suposa que hi ha capacitat per a la producció d’hidrogen”.

El potencial de producció d’hidrogen verd és de 1.750 TWh/any, gràcies a les condicions geogràfiques i climàtiques del país, la qual cosa equival a onze vegades el consum actual de gas natural (160 TWh/any), exclòs l’utilitzat per a generació. Aquestes estimacions el situen com el país amb més potencial de producció d’hidrogen de tot Europa, segons l’informe.

Hidrogen verd a través de la infraestructura gasista

Segons el director de l’IREC, “l’hidrogen renovable té també un gran potencial en l’àmbit de l’emmagatzematge d’energia, que serà clau per al desplegament de les energies renovables previst a la UE per aconseguir els objectius de descarbonització”.

“El sistema energètic necessita afrontar una solució d’emmagatzematge per a períodes curts, períodes llargs i períodes més estacionals, i l’única solució que tenim avui dia és utilitzar un gas”, ha explicat Morante, i ha afegit que “amb

l’hidrogen, podem convertir l’electricitat en gas (power to gas), i connectar les dues grans infraestructures energètiques que ja tenim, l’elèctrica i la de gas, incrementant així la seva utilitat”.

“Aquest nou vector energètic ens permetrà emmagatzemar la producció renovable i convertir aquesta electricitat en hidrogen, per injectar-lo posteriorment a la xarxa gasista i barrejar-lo amb el gas natural o per produir metà sintètic, un gas equivalent al gas natural”, segons ha explicat Tarancón.

Per tot això, els autors de l’informe consideren que “el paper de l’hidrogen renovable com a gas renovable s’ha d’incloure intensivament en el Pla nacional integrat d’energia i clima PNIEC 2021-2030 d’Espanya”.

En funció del seu origen i el seu procés de producció, hi ha l’hidrogen gris (el que s’utilitza avui dia principalment en la indústria i produït amb matèries no renovables), el blau (es produeix incorporant tecnologies de captura de CO2), i el verd o renovable (opció renovable i lliure d’emissions, produït per electròlisi, a partir de l’aigua i l’electricitat procedent de fonts renovables).

Fundació Naturgy

Aquest nou informe forma part de les activitats que la Fundació Naturgy duu a terme sobre temàtiques relacionades amb l’energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l’objectiu fonamental de promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible. La Fundació, fundada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Relacionat amb:

Comparteix