Sectors experts reclamen una millora en la regulació de la biomassa per a usos domèstics per millorar la qualitat de l’aire urbà

Seminario Sevilla Fundación Naturgy Calidad del Aire María Eugenia Coronado Energia i medi ambient

Representants de l’Administració, empreses i el món acadèmic coincideixen en la necessitat de continuar desplegant mesures per reduir els índexs de contaminació a les ciutats, durant una jornada que ha tingut lloc a Sevilla.

L’ús domèstic de la biomassa, principalment en calefaccions, redueix les emissions de diòxid de sofre, però contribueix a incrementar altres contaminants causants del deteriorament de la qualitat de l’aire en els entorns urbans. Aquest ha estat un dels principals missatges que han sorgit avui en la jornada “Canvi de model energètic per millorar la qualitat de l’aire”, organitzada a Sevilla per la Fundació Naturgy en col·laboració amb el Capítol Espanyol del Club de Roma.

Jesús de la Rosa, catedràtic de la Universitat de Huelva, ha afirmat que “la biomassa té la cara i la creu amb el medi ambient i la qualitat de l’aire; millora les emissions de CO2 però empitjora la qualitat de l’aire”. “En general, encara que la tendència és a la millora, hi ha casos extrems relacionats amb fonts de trànsit, combustió de biomassa i industrial principalment, que afecten tant grans ciutats com petits municipis”, ha explicat De la Rosa, que ha recordat que Andalusia desenvolupa en aquests moments diferents plans de qualitat ambiental per millorar cada vegada més la qualitat de l’aire de la ciutadania.

Per la seva banda, el president d’INERCOVicente Cortés, també ha sostingut en la seva intervenció que, mentre la producció elèctrica renovable té un clar efecte beneficiós sobre les emissions de contaminants a la UE, l’ús domèstic de biomassa influeix negativament en les emissions de partícules respirables.

“La generació elèctrica d’origen renovable va suposar aproximadament el 32% de la generació elèctrica a la UE el 2018, tanmateix, la utilització de biomassa en usos domèstics i residencials redueix les emissions de SO2 a la UE en un 3%, però origina increments dels restants contaminants primaris, com els òxids de nitrogen i les partícules”.

A diferència de l’ús de biomassa per a la generació elèctrica, subjecta a límits d’emissió molt estrictes, l’ús en instal·lacions petites, poc eficients i sense sistemes de tractament de gasos explica aquestes xifres, segons Cortés. En aquest sentit, ha afirmat que una contribució a la reducció d’emissions de CO2 a escala global pot derivar en un empitjorament de la qualitat de l’aire a escala local.

Plans de millora de la qualitat de l’aire

El director gerent de l’Agència Andalusa de l’Energia, Jorge Jiménez, que ha intervingut en la inauguració del seminari, ha explicat que “des de l’Agència Andalusa de l’Energia, estem treballant per al desenvolupament d’un sistema energètic més sostenible, on tenen un paper molt important les energies renovables i on fa anys que posem en marxa línies d’incentius per donar suport a l’eficiència energètica i el transport sostenible.”

Des de l’àmbit municipal, la directora general de Desenvolupament Sostenible, Finançament i Acció Exterior de l’Ajuntament de Sevilla, Esperanza Caro, que també ha participat en l’obertura de la jornada, ha afirmat que “és necessari un canvi del model energètic que millori la qualitat de l’aire de les ciutats; des de l’Ajuntament de Sevilla apostem per això mitjançant una sèrie de línies d’actuació com ara una mobilitat més sostenible, la rehabilitació d’habitatges per fer-les més eficients i el tractament dels residus,” ha dit Caro.

Per la seva banda, el director de Finançament, Foment i Projectes Estratègics de l’Agència Andalusa de l’Energia, Cristóbal Sánchez Morales, ha fet una breu síntesi de l’enfocament energètic i ambiental de la política energètica, així com del marc estratègic per a la transició ecològica i del principi d’energy efficiency first, com a posició estratègica per mitigar l’impacte ambiental dels usos energètics. En aquest sentit, va fer un repàs de les principals mesures de millora energètica a les ciutats des de l’òptica del seu impacte en la millora de la qualitat de l’aire, inclòs l’ús eficient de les energies renovables i, particularment de l’energia de la biomassa.

Al seminari també ha parlat Jaime Briales, cap de Servei d’innovació, Energia i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Màlaga, que ha explicat, entre altres qüestions, els reptes de la mobilitat en aquesta ciutat, que passen no només per la reducció d’emissions de CO2, sinó també per la disminució de la contaminació acústica i atmosfèrica, la recuperació dels espais per a la ciutadania, la reducció de modes de transport no sostenibles i la reducció de temps dels desplaçaments. Per a tot això, l’aposta del consistori malagueny passa per aprofitar les oportunitats que brinden el vehicle elèctric, el vehicle connectat, el vehicle autònom i el vehicle de mobilitat personal.

Juan Azcárate, director general adjunt d’Energia i Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Madrid, ha explicat els plans de qualitat de l’aire que s’estan desplegant a la capital espanyola. Entre altres qüestions, ha destacat la importància de disposar d’un inventari d’emissions per poder donar suport al disseny, el desplegament i el seguiment de les polítiques ambientals. Azcárate també ha parlat de la necessitat d’anar cap a un canvi de model energètic, amb la mobilitat, l’edificació i els residus com a palanques principals d’actuació

Contaminació urbana i salut de les persones

En la inauguració de la jornada, la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, ha explicat que “ja fa temps que l’Organització Mundial de la Salut ens adverteix dels efectes de la contaminació local en la salut humana: el 91% de la població mundial respira aire contaminat, la qual cosa provoca 7 milions de morts a l’any, de les quals 3,8 milions són causa de l’aire que respirem a l’interior dels edificis i 4,2 milions, de l’aire exterior” ha afirmat.

“La influència de l’energia en la qualitat de l’aire és decisiva” ha dit Coronado, que ha afegit que “si ens centrem en l’aire exterior i en la qualitat de l’aire a les ciutats, els principals agents emissors d’aquesta pol·lució i derivats de l’activitat humana són el transport, la indústria, els edificis i, en especial, la climatització amb biomassa, la construcció i algunes activitats agràries”. Coronado també ha recordat que és important destacar els efectes de la contribució de fonts naturals, “com ara les intrusions de masses d’aire africà que arriben de manera significativa a aquesta terra on estem avui”.

El vicepresident del Capítol Espanyol del Club de Roma, José Manuel Morán, ha estat l’encarregat de tancar la jornada, juntament amb Coronado.