La nostra prioritat, les iniciatives socials i la vulnerabilitat energètica

La Fundació Naturgy orienta la seva acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica mitjançant la formació i l’acció directa amb voluntaris i la col·laboració amb el tercer sector.

“Queremos ser parte de la solución de la vulnerabilidad energética, colaborando con las entidades, administraciones y organizaciones sociales.”

Martí Solà
Martí Solà
Director General de la Fundación Naturgy

Telèfon d’atenció a entitats del tercer sector: 900 444 000

”L’11% de les famílies espanyoles no poden escalfar els seus habitatges adequadament a l’hivern” (Font: Eurostat)

Al llarg dels seus gairebé 25 anys de vida, la Fundació ha desenvolupat programes de sensibilitat social i proximitat a les comunitats on el grup Naturgy és present. En aquesta línia, la Fundació incideix en aquells problemes socials que són d’importància per al país on actua.

La Fundació, sensible als problemes de la societat actual, disposa de programes per combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la pobresa energètica. I, per a això, emprèn mesures, amb especial incidència en els col·lectius vulnerables, que s’emmarquen dins del Pla de vulnerabilitat llançat per Naturgy.

hogar-naturgy - copia

Fons Solidari de
Rehabilitació Energètica

Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

birrete-naturgy - copia

Escola d’Energia

Forma, en temes energètics, treballadors socials d’entitats públiques, ONG i famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

manos-entrelazadas-naturgy

Voluntariat energètic

La solidaritat i el compromís són el que mou els nostres empleats, voluntaris, que assessoren directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

personas-naturgy - copia

Col·laboració amb el tercer sector

Col·laborem amb entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.

El Pla de vulnerabilitat energètica, en xifres

escuela-energia-tarragona

Formacions de
l’Escola d’Energia

1.022

formacion-cruz-roja

Assistents a
l’Escola d’Energia

11.398

voluntariado-energetico

Nombre de
voluntaris

475