luz2

T’has demanat mai quins electrodomèstics o serveis de la casa produeixen un consum més alt per unitat de temps? I quins s’utilitzen amb més freqüència? Quins electrodomèstics o serveis de la casa tenen més potencial per augmentar l’eficiència energètica?

A través d’aquest joc interactiu, prendràs el protagonisme per apropar-te a la producció i el consum energètic. El joc posarà en evidència que els consums energètics a casa són molt diferents entre si.

Edat mínima i temàtica

A partir dels 9 anys.

Coneixement del medi natural, social i cultural.

Objectius didàctics

Aquest joc permet equipar una casa amb diferents electrodomèstics i serveis i definir-ne la freqüència d’ús. En acabar, la valoració ens transmetrà el consum energètic mensual, una comparativa amb la mitjana nacional i una bateria de recomanacions per augmentar l’eficiència energètica de la casa.

Continguts del programa educatiu

  • Ús de recursos a casa.
  • Diferents consums a casa.
  • Eficiència energètica i de recursos.
  • Sostenibilitat.
  • Impacte ambiental.
  • Cost econòmic.

Competències curriculars

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • Aprendre a aprendre.
  • Comunicació lingüística.