Descobreix les nostres activitats més interactives

Aprèn sobre energia i descobreix el teu talent en disciplines STEM, jugant amb un catàleg de propostes de la Fundació Naturgy. Es tracta de recursos didàctics ludificats adreçats a tots els públics, amb els quals podràs jugar des de casa.
construir-eficientemente
“Construeix eficientment” és una aplicació informàtica en què es planteja la construcció d’un edifici sostenible amb tres itineraris diferents: la construcció d’un habitatge nou, la reforma d’un habitatge i la construcció d’una escola nova. La visualització en 3D ofereix una visió real de l’habitatge que facilita la integració de continguts.

A partir dels 10 anys.

paisaje2
Aquesta experiència participativa permet descobrir com el gas renovable és una energia clau per frenar el canvi climàtic i afavorir l’economia circular. Es pot desenvolupar en diferents nivells de dificultat i tracta també de qüestions tècniques. L’experiència planteja el treball en valors, el desenvolupament del sentit crític, el civisme i el compromís social.

A partir dels 14 anys.

ahorro2
Joc sobre estalvi energètic en l’entorn virtual d’una casa. Permet desenvolupar diverses missions d’estalvi energètic a cada estança (accions, bones pràctiques i hàbits de consum sostenible) i descobrir la repercussió de l’energia en la despesa familiar i el seu impacte ambiental. Consolida valors de conservació del medi ambient i d’estalvi d’energia, utilitzant la indagació com a estratègia d’aprenentatge.

A partir dels 14 anys.

energia-solar
Joc interactiu que permet conèixer de prop la producció i el consum energètic, descobrint que no totes les fonts d’energia produeixen el mateix ni tenen el mateix impacte. Consisteix a crear un paisatge amb diferents elements relacionats amb l’energia. En acabar, s’obté una valoració de la producció energètica del paisatge, a més d’altres valors com els costos, les emissions i l’impacte ambiental.

A partir dels 9 anys.

luz2
T’has demanat mai quins electrodomèstics o serveis de la casa produeixen un consum més alt per unitat de temps? I quins s’utilitzen amb més freqüència? Quins electrodomèstics o serveis de la casa tenen més potencial per augmentar l’eficiència energètica? El joc permet equipar una casa amb diferents electrodomèstics i serveis i definir-ne la freqüència d’ús. En acabar, la valoració ens transmetrà el consum energètic mensual.

A partir dels 9 anys.

Aplicacions disponibles per a Mozilla Firefox i Google Chrome.