ahorro2

A través d’un joc interactiu, en un entorn virtual, l’usuari pren el protagonisme per aplicar diverses accions, bones pràctiques i hàbits de consum sostenible. Descobriran la repercussió en la despesa familiar i en l’impacte mediambiental.

Edat mínima i temàtica

A partir dels 14 anys.

Tecnologia.

Objectius didàctics

Aquesta aplicació és un joc que es desenvolupa en l’entorn virtual d’una casa. Els usuaris han de desenvolupar diverses missions d’estalvi energètic a cada estança: són accions, bones pràctiques i hàbits de consum sostenible. Al llarg del joc descobriran la repercussió en la despesa familiar i en l’impacte mediambiental.

Continguts del programa educatiu

  • Ús de recursos a casa.
  • Diferents consums a casa.
  • Eficiència energètica i de recursos.
  • Impacte ambiental.
  • Cost econòmic.

Competències curriculars

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. Aprendre a aprendre.
  • Comunicació lingüística.