Les ciutats representaran el 2030 el 75% del consum energètic mundial i el 80% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

consumo energético Energia i medi ambient

Un grup d'experts reunits avui a Barcelona per la Fundació Gas Natural Fenosa han debatut sobre les fortaleses i debilitats que presenten les grans ciutats en el camp de l'energia, dels recursos i del medi ambient.  El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller de Territori i Sostenibilitat deLlegir més

Un grup d'experts reunits avui a Barcelona per la Fundació Gas Natural Fenosa han debatut sobre les fortaleses i debilitats que presenten les grans ciutats en el camp de l'energia, dels recursos i del medi ambient. 

El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, han inaugurat avui a Barcelona el seminari "Un nou concepte de ciutat neta i eficient", en el qual s'ha destacat la importància de les ciutats com a protagonistes en la resolució dels reptes energètics i ambientals del nostre planeta.

Al llarg de la jornada, diversos experts han abordat quatre aspectes importants de la gestió energètica i ambiental de les ciutats: la reducció de la contaminació atmosfèrica procedent dels vehicles, la rehabilitació dels edificis, la generació elèctrica descentralitzada i la nova regulació de l'ús del territori.

La presidenta de la Plataforma Tecnològica d'Eficiència Energètica, Rocío Fernández Artime, ha explicat que les ciutats, que representen actualment el 2% del territori del planeta, concentraran el 2030 més del 60% de la població, cosa que significarà que consumiran el 75% de l'energia a escala mundial i seran l'origen del 80% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Fernández Artime ha assenyalat que la consciència dels ciutadans i l'evolució tecnològica han de jugar un paper crucial en el camí cap a una economia circular i baixa en carboni.

El representant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya, Albert Cuchí, ha continuat la jornada exposant quins són els reptes de la rehabilitació d'edificis i la regeneració urbana en el marc d'una economia circular.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius, i la subdirectora general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, Isabel Hernández, han informat sobre la tasca que estan fent des de fa anys sobre prevenció i millora de la qualitat de l'aire, sobretot a les zones on es produeix més congestió de la població. Han indicat que limitar la contaminació a les àrees urbanes comporta dur a terme una sèrie de mesures que van des del canvi del model de mobilitat (amb més pes del transport públic i menys del vehicle privat) i la disminució de les emissions contaminants del parc de vehicles que circula, en què el gas natural i l'electrificació jugaran un paper important.

El director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, Salvador Rueda, ha presentat el nou model de regulació de l'ús social de l'espai a les ciutats (les denominades “macroilles”) per donar més protagonisme al vianant i al resident que va a peu.

El director de Vendes, Serveis d'Energia i Sostenibilitat, Solucions Globals de Schneider Electric, Joaquim Daura, ha detallat les tendències actuals en l'ús de les TIC en el funcionament de les grans ciutats i com Boston ha fet front al repte de la gestió energètica i els objectius que s'ha marcat.

Finalment, el representant de CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Francisco Díaz-González, ha parlat de les possibilitats d'emmagatzematge d'electricitat per a edificis a la futura xarxa de cotxes elèctrics.

 

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, tot respectant el medi ambient. També promou activitats culturals a través del Museu del Gas, amb l'objectiu de preservar i difondre el patrimoni històric i cultural del sector, i dirigeix un programa d'ajuda a l'exportació adreçat a petites i mitjanes empreses. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Mèxic, el Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.