Programa “Impuls per al teu negoci”

La Fundació Naturgy va iniciar al seu dia el suport a negocis instal·ladors de serveis domèstics de la República Mexicana, en els àmbits de gas natural, electricitat i aigua, mitjançant la combinació de consultoria i formació.
Entrega Certificaciones Programas Internacionales México
  • Es va signar una aliança publicoprivada amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l’Agència Mexicana de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AMEXCID) i l’alcaldia de Cuauhtémoc, amb l’objectiu de desenvolupar i millorar la qualitat de vida de grups vulnerables. En la fase II es va integrar la Fundació ProEmpleo, que va fer un gir al programa, amb la pretensió no només de crear un negoci, sinó d’inserir els participants en el sector laboral, per la qual cosa el programa va modificar el seu nom pel d’“Impuls per a la inserció laboral”.Des de l’inici del programa el setembre del 2014 i fins al maig del 2019, es van formar 370 persones, de les quals 196 van obtenir la certificació (50 dones i 146 homes) en “Professionalització en gas natural, electricitat i aigua”.
EntregaCertificaciones_095 ok

Pla de vulnerabilitat energètica

Davant dels nous reptes socials, el compromís de Naturgy México amb la societat per a un ús correcte de l’energia i la protecció dels seus clients, especialment els més vulnerables, la companyia ha implantat un Pla de vulnerabilitat energètica, en línia amb el que Naturgy va posar en marxa a Espanya el 2017.

El primer pas d’aquest pla ha estat posar en marxa, juntament amb l’Institut Tecnològic de Monterrey, un informe per identificar, amb bases sòlides cientificotècniques, la població en situació de vulnerabilitat energètica a la zona metropolitana de Monterrey i Saltillo.

Els resultats d’aquesta recerca facilitaran que Naturgy México estableixi les bases perquè l’empresa sigui punta en el disseny de programes de responsabilitat social corporativa adreçats especialment a sectors de la població vulnerables.