La missió

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre creada el 1992 per Naturgy, amb una vocació de formació i sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia. També desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Es tracta d’una fundació que concep i posa en marxa projectes propis alineats amb la seva missió de formació, divulgació i sensibilització en temes d’energia i medi ambient. El seu objectiu fonamental és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible per contribuir, des del debat seriós i rigorós, a abordar la transició energètica actual i els reptes energètics del futur.

  • En l’àmbit més professional, organitza seminaris i conferències amb ponents nacionals i internacionals, entre els quals destaca el cicle “Energy Prospectives”, que realitza juntament amb l’IESE Business School; i publica estudis sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient.
  • En l’àmbit de la divulgació i l’educació adreçada als més joves, disposa d’un ampli catàleg de programes i iniciatives, entre les quals destaca Efigy Education, que desenvolupa als centres educatius, i l’Energy Challenge, una experiència itinerant que recorre Espanya per promoure la reflexió sobre els reptes de la transició energètica.

D’altra banda, la Fundació, sensible als problemes de la societat actual, vol combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la vulnerabilitat energètica.

  • A Espanya, disposa principalment de tres programes:
    • el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, per millorar els habitatges de famílies vulnerables;
    • l’Escola d’Energia, per formar tècnics dels Serveis Socials i famílies en temes relatius a l’eficiència energètica i al consum responsable;
    • i el Voluntariat energètic, per assessorar famílies en situació de vulnerabilitat.
  • En l’àmbit internacional, impulsa projectes socials relacionats amb l’energia i adequats a les necessitats concretes de cada país.

Data de constitució: 16-09-1992
Fundador: Naturgy
Dotació Fundacional: 1.502.530,26€
Protectorat: Registre núm. 204 – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Estatus fiscal: Llei 49/2002 de 23 desembre
Seu social: Av. San Luis, 77 – 28033, Madrid