La missió

Formem i sensibilitzem a la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia.

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre creada el 1992 per Naturgy, amb una vocació de formació i sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia. També desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Posem en marxa projectes propis alineats amb la seva missió de formació, divulgació i sensibilització en temes d’energia i medi ambient. El seu objectiu fonamental és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible per contribuir, des del debat seriós i rigorós, a abordar la transició energètica actual i els reptes energètics del futur.

Les nostres àrees d’acció

Energia i medi ambient

En l’àmbit més professional, organitza seminaris i conferències amb ponents nacionals i internacionals, entre els quals destaca el cicle “Energy Prospectives”, que realitza juntament amb l’IESE Business School; i publica estudis sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient.

Veure més

Acció social

D’altra banda, la Fundació, sensible als problemes de la societat actual, vol combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la vulnerabilitat energètica. Ho fa a través de tres programes: el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, l’Escola d’Energia i el Voluntariat energètic.

Veure més

Educació i divulgació

En l’àmbit de la divulgació i l’educació adreçada als més joves, disposa d’un ampli catàleg de programes i iniciatives, entre les quals destaca Efigy Education, que desenvolupa als centres educatius per promoure la reflexió sobre els reptes de la transició energètica.

Veure més

Òrgans de govern

Consulta les persones que formen part del màxim òrgan de govern, representació i administració de la Fundació.

Dades de la institució

Data de constitució: 16-09-1992

Fundador: Naturgy

Dotació Fundacional: 1.502.530,26€

Protectorat: Registre núm. 204 – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Estatus fiscal: Llei 49/2002 de 23 desembre

Seu social: Av. América – 28028, Madrid