La missió

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre fundada el 1992 per Naturgy, amb una vocació de formació i sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia. També desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

Es tracta d’una fundació operativa que concep i posa en marxa projectes propis alineats amb la seva missió, els eixos troncals de la qual es basen en la formació, divulgació i sensibilització en temes d’energia i medi ambient, amb l’objectiu fonamental de promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

D’altra banda, la Fundació, sensible als problemes de la societat actual, vol combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la vulnerabilitat energètica. I, per això, emprèn mesures amb especial incidència en els col·lectius vulnerables com accions socials directes a ONG, rehabilitació d’habitatges socials, la posada en marxa d’una escola d’energia o la formació professional de persones en risc d’exclusió en temes de energia i medi ambient.

També promou activitats formatives i divulgatives orientades a preservar i difondre el patrimoni històric i cultural del sector del gas i l’electricitat, i disposa d’un extens Arxiu Històric, considerat com un dels més representatius del país.

La Fundació té una clara vocació internacional i actua en aquells territoris i països on és present el grup Naturgy, especialment en els àmbits de la formació i la sostenibilitat, desenvolupant programes adaptats a la personalitat i els requeriments dels diferents entorns.  Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Marroc, Mèxic, Moldàvia i Sud-àfrica.

Data de constitució: 16-09-1992
Fundador: Naturgy
Dotació Fundacional: 1.502.530,26€
Protectorat: Registre núm. 204 – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Estatus fiscal: Llei 49/2002 de 23 desembre
Seu social: Av. San Luis, 77 – 28033, Madrid