Energia i medi ambient

Les ciutats representaran el 2030 el 75% del consum energètic mundial i el 80% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Un grup d'experts reunits avui a Barcelona per la Fundació Gas Natural Fenosa han debatut sobre les fortaleses i debilitats que presenten les grans ciutats en el camp de l'energia, dels recursos i del medi ambient.  El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller de Territori i Sostenibilitat deLlegir més