Acció social

La Fundació Gas Natural Fenosa organitza a Santiago una sessió formativa de la seva Escola d’Energia, adreçada a treballadors socials gallecs per lluitar contra la pobresa energètica

El programa, pioner a Espanya, pretén formar, cada any, més de 2.000 professionals del tercer sector en bones pràctiques d’estalvi i eficiència.

La iniciativa s’emmarca en el Pla de vulnerabilitat energètica de Gas Natural Fenosa, un paquet de mesures destinades a millorar la gestió de les famílies vulnerables i ajudar els serveis socials i les entitats del tercer sector en la seva tasca amb les persones més vulnerables.