Indice eficiencia energetica 2016

El nostre compromís amb l'eficiència energètica

L’eficiència energètica és una eina bàsica de qualitat ambiental. Per això, la Fundació Naturgy orienta les seves activitats a lapromoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient.

Què?

És l’art d’aconseguir molts efectes amb pocs recursos.

Com?

Amb tecnologia avançada i amb sentit comú.

¿Per a què?

Per aconseguir un món més sostenible a curt i llarg termini.

11è Índex d'Eficiència Energètica Llar

La Fundació Naturgy manté des de fa anys un ferm compromís amb l’eficiència energètica. Aquest posicionament de la institució s’ha traduït en l’organització i participació de múltiples activitats dirigides a promoure l’eficiència energètica entre la ciutadania. Algunes d’aquestes activitats són els estudis d’eficiència que duem a terme de forma periòdica per comprovar la capacitat de millora energètica a les llars i pimes espanyoles.

“Les llars espanyoles tenen un potencial d’estalvi del 27%, que podria aconseguir-se millorant els hàbits i l’equipament de les llars”

Resultats per Comunitats Autònomes

Consulta’ls a Premsa de Naturgy

Històric d'Índexs d'Eficiència Energètica