La nostra informació, al teu abast

Per a la Fundació Naturgy la transparència és un pilar fonamental de la nostra activitat. Per aquesta raó, aquesta pàgina mostra documents rellevants com els Estatuts, el Codi de Bon Govern, el Codi Ètic o el Codi de Conducta per a Inversions Temporals.

A més, amb l’objectiu de fer accessible tota la informació clau sobre l’ús i destinació dels fons obtinguts, compartim la Memòria anual d’activitats, el Pla d’Actuació, els Comptes Anuals, l’Informe d’Auditoria i indicadors.

informacion-economica-transparencia

Estatuts de la Fundació

Naturalesa, objecte, patrimoni, govern, programació i altra normativa que regeix el funcionament de la Fundació.

Codi de Bon Govern

Bones pràctiques de govern corporatiu per a l’adequat desenvolupament dels fins fundacionals de la institució.

Estatuts de la Fundació

Naturalesa, objecte, patrimoni, govern, programació i altra normativa que regeix el funcionament de la Fundació.

Codi del Bon Govern

Bones pràctiques de govern corporatiu per a l’adequat desenvolupament dels fins fundacionals de la institució.

Codi Ètic de Naturgy

Les pautes que presideixen el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu acompliment diari.

Política d'Inversions Financeres Temporals

Les regles específiques a què s’han d’ajustar les inversions financeres temporals.

Codi Ètic de Naturgy

Les pautes que presideixen el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu acompliment diari.

Política d'Inversions Financeres Temporals

Les regles específiques a què s’han d’ajustar les inversions financeres temporals.

Consulta la nostra documentació