La nostra informació, al teu abast

Per a la Fundació Naturgy la transparència és un pilar fonamental de la nostra activitat. Per aquesta raó, aquesta pàgina mostra documents rellevants com els Estatuts, el Codi de Bon Govern, el Codi Ètic o el Codi de Conducta per a Inversions Temporals.

A més, amb l’objectiu de fer accessible tota la informació clau sobre l’ús i destinació dels fons obtinguts, compartim la Memòria anual d’activitats, el Pla d’Actuació, els Comptes Anuals, l’Informe d’Auditoria i indicadors.

Estatuts de la Fundació

Naturalesa, objecte, patrimoni, govern i programació que regeix el nostre funcionament.

Més informació

Codi de Bon Govern

Bones pràctiques de govern corporatiu per a l’adequat desenvolupament dels fins fundacionals de la institució.

Més informació

Codi Étic de Naturgy

Les pautes que presideixen el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu acompliment diari.

Més informació

Inversions Financeres
Temporals

Les regles específiques a què s’han d’ajustar les inversions financeres temporals.

Més informació

Consulta tota la nostra documentació

Documentació d’anys anteriors