La nostra informació, al teu abast

Per a la Fundació Naturgy la transparència és un pilar fonamental de la nostra activitat. Per aquesta raó, aquesta pàgina mostra documents rellevants com els estatuts, el codi de bon govern, el codi ètic o el codi de conducta per a inversions temporals.

A més, amb l’objectiu de fer accessible tota informació clau sobre l’ús i destinació dels fons obtinguts, compartim la memòria anual, el pla d’actuació, els comptes anuals, l’informe d’auditoria i indicadors.

informacion-economica-transparencia

Estatuts de la Fundació

Naturalesa, objecte, patrimoni, govern, programació i altra normativa que regeix el funcionament de la Fundació.

Codi del bon govern

Bones pràctiques de govern corporatiu per a l’adequat desenvolupament dels fins fundacionals de la institució.

Estatuts de la Fundació

Naturalesa, objecte, patrimoni, govern, programació i altra normativa que regeix el funcionament de la Fundació.

Codi del bon govern

Bones pràctiques de govern corporatiu per a l’adequat desenvolupament dels fins fundacionals de la institució.

Codi ètic de Naturgy

Les pautes que presideixen el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu acompliment diari.

Codi de Conducta per a Inversions Temporals

Les regles específiques a què s’han d’ajustar les inversions financeres temporals.

Codi ètic de Naturgy

Les pautes que presideixen el comportament ètic de tots els seus administradors i empleats en el seu acompliment diari.

Codi de Conducta per a Inversions Temporals

Les regles específiques a què s’han d’ajustar les inversions financeres temporals.

Activitat 2019

Destinació de fons

6.205k€ Pla d’actuació

hucha-transparente
28%

Energia i medi ambient

 52%
Acció social

 19%
Divulgació i patrimoni

calm-technology-amber-case3


Sensibilitzar sobre energia i medi ambient

Realitzar divulgació, informació i sensibilització sobre temes relacionats amb l’energia, el medi ambient, la sostenibilitat i l’ús eficient dels recursos a través de l’organització de seminaris i fòrums tecnològics, la publicació d’articles i llibres, la presentació anual de l’índex de eficiència energètica i l’impuls de la Formació Professional Dual sobre el Gas Natural Vehicular.

› Veure més


Programes d’ajuda i acció social

Desenvolupar i aplicar un pla de vulnerabilitat amb l’objectiu de realitzar accions que permetin pal·liar la pobresa energètica. Algunes de les línies de treball són l’Escola d’Energia, el Voluntariat, el Fons Solidari de Rehabilitació i acords de col·laboració amb el Tercer Sector.

› Veure més

Voluntariado energético Fundación Naturgy
fungastic actividades educativas educación secundaria


Divulgació i patrimoni

Portar a terme programes divulgatius a tot el territori espanyol: participació a fires, exposicions itinerants, iniciatives didàctiques, formació contínua a tècnics de conselleries, professors i mestres, gestió del Museu de Bolarque i de l’arxiu i patrimoni de la companyia.

› Veure més

Consulta la nostra documentació