Energia i medi ambient

La ciutat de Múrcia consumeix un 10% menys d’energia en el seu servei de proveïment i sanejament d’aigua gràcies a una millor eficiència

Durant un seminari, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa amb la col·laboració del Govern de la Regió de Múrcia, diferents experts han indicat que la gestió integrada de l'energia i l'aigua és un element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

La ciutat de Múrcia aconsegueix reduir un 10% el consum energètic en el seu servei de proveïment i sanejament urbà d'aigua respecte a 2011 gràcies a una millor eficiència energètica i hídrica i disminueix la seva empremta de CO2 en un 89%.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Energia i medi ambient

Aragó estalvia cada any 81 milions d’euros i evita l’emissió d’un milió de tones de CO2 gràcies a l’ús de la cogeneració

Durant un seminari, organitzat avui a Saragossa per la Fundació Gas Natural Fenosa amb la col·laboració del Govern d'Aragó, diferents experts han analitzat els avantatges tecnològics, econòmics i ambientals de l'ús de la cogeneració.

A Aragó hi ha 525 MW de cogeneració instal·lats, la qual cosa permet estalviar cada any 1.500 GWh d'energia, equivalents a un estalvi de 81 milions d'euros anuals i un milió de tones de CO2.

Energia i medi ambient

El biogàs procedent de l’abocador de Góngora (Navarra) generaria una energia equivalent al consum anual de més de 6.000 famílies

Durant un seminari, organitzat avui a Pamplona per la Fundació Gas Natural Fenosa amb la col·laboració del Govern de Navarra, diferents experts han analitzat els reptes i les oportunitats de la utilització del biogàs a Espanya.

Els ponents han subratllat que l'ús combinat del biometà amb gas natural permetria disminuir la dependència energètica del país i contribuir amb els objectius mediambientals de la Unió Europea.

Gas Natural Fenosa, Hera i Sodena estudien possibles usos del biogàs procedent de l'abocador de Góngora (Navarra), i estimen que el biogàs generat conté una energia de 65 GWh/any, equivalent al consum anual de més de 6.000 famílies o de 7.000 vehicles de gas.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Santiago millores energètiques i ambientals en el transport marítim i pesquer

Durant un seminari organitzat amb la col·laboració de la Xunta de Galícia, diversos experts van analitzar els canvis normatius sobre energia i medi ambient en el transport marítim i l'activitat pesquera i van proposar solucions d'eficiència energètica com l'ús del gas natural.

Actualment, hi ha 50 vaixells propulsats per gas natural liquat (GNL) al món, n'hi ha uns altres 31 en construcció i s'estima que el 2020 n'hi hagi més de 500 en funcionament.

La Xunta de Galícia va presentar el projecte de transformació a gas natural de la flota pesquera gallega, que té com a objectiu reduir la despesa en combustible dels vaixells i la contaminació mediambiental de l'activitat pesquera.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Sevilla la interrelació entre l’energia i l’aigua en l’agricultura i l’alimentació

Durant un seminari, organitzat amb la col·laboració de la Junta d'Andalusia, diferents experts han indicat que la gestió integrada de l'energia i l'aigua és un element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

Nestlé ha presentat un projecte per introduir mesures d'eficiència als seus centres de producció, amb el qual preveu reduir la factura d'energia i aigua prop d'un 50% en aquests centres.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza les noves tecnologies d’emmagatzematge d’electricitat

En un seminari, organitzat amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Madrid, diferents experts han analitzat el repte d'emmagatzemar electricitat de manera eficient i econòmica.

La Fundació Gas Natural Fenosa va presentar el llibre L'emmagatzematge de l'electricitat, que descriu les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat que s'estan desenvolupant actualment al món.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Toledo la interrelació cada vegada més estreta entre l’energia i l’aigua

Durant un seminari, organitzat amb la col·laboració del Govern de Castella-la Manxa, diferents experts han subratllat la relació creuada entre l'aigua i l'energia com a element clau de competitivitat en un futur sostenible.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.