Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Santiago millores energètiques i ambientals en el transport marítim i pesquer

Durant un seminari organitzat amb la col·laboració de la Xunta de Galícia, diversos experts van analitzar els canvis normatius sobre energia i medi ambient en el transport marítim i l'activitat pesquera i van proposar solucions d'eficiència energètica com l'ús del gas natural.

Actualment, hi ha 50 vaixells propulsats per gas natural liquat (GNL) al món, n'hi ha uns altres 31 en construcció i s'estima que el 2020 n'hi hagi més de 500 en funcionament.

La Xunta de Galícia va presentar el projecte de transformació a gas natural de la flota pesquera gallega, que té com a objectiu reduir la despesa en combustible dels vaixells i la contaminació mediambiental de l'activitat pesquera.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Sevilla la interrelació entre l’energia i l’aigua en l’agricultura i l’alimentació

Durant un seminari, organitzat amb la col·laboració de la Junta d'Andalusia, diferents experts han indicat que la gestió integrada de l'energia i l'aigua és un element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

Nestlé ha presentat un projecte per introduir mesures d'eficiència als seus centres de producció, amb el qual preveu reduir la factura d'energia i aigua prop d'un 50% en aquests centres.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza les noves tecnologies d’emmagatzematge d’electricitat

En un seminari, organitzat amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Madrid, diferents experts han analitzat el repte d'emmagatzemar electricitat de manera eficient i econòmica.

La Fundació Gas Natural Fenosa va presentar el llibre L'emmagatzematge de l'electricitat, que descriu les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat que s'estan desenvolupant actualment al món.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Toledo la interrelació cada vegada més estreta entre l’energia i l’aigua

Durant un seminari, organitzat amb la col·laboració del Govern de Castella-la Manxa, diferents experts han subratllat la relació creuada entre l'aigua i l'energia com a element clau de competitivitat en un futur sostenible.

GAS NATURAL FENOSA dóna suport, a través de la seva Fundació, a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.