Energia i medi ambient

La digitalització permetrà que els sistemes elèctrics de la llar funcionin de manera automàtica en funció d’hàbits de consum

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, un grup d’experts ha analitzat com es transformaran els nostres hàbits energètics gràcies a la digitalització.

La principal conclusió de la jornada ha estat que en el futur podrem predir el comportament de les persones i adaptar els serveis energètics als hàbits de cada llar.

Energia i medi ambient

Reduir el trànsit, introduir combustibles alternatius i millorar el transport públic, principals solucions per a la qualitat de l’aire

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid, diferents experts han buscat solucions per millorar la qualitat de l’aire urbà a les ciutats espanyoles, basant-se en les experiències de Milà i Berlín.

En vista del repte de les emissions del transport, l’ús de gas natural redueix més del 85% les emissions de NOx, partícules i SO2, principals causants de problemes de salut respiratoris.

Energia i medi ambient

La millora d’eficiència en el regadiu suposa un estalvi de fins al 20% a la factura energètica de les comunitats de regants

La Fundació Gas Natural Fenosa ha organitzat avui a València la jornada “Energia i aigua”, en la qual diferents experts han presentat casos pràctics sobre la gestió integrada de l'energia i l'aigua com a element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

El consum energètic del regadiu, que suposa el 2,3% de la demanda elèctrica nacional, pot experimentar estalvis importants introduint una sèrie de mesures estructurals i de gestió.

En la jornada s’ha presentat el llibre Energia i aigua, escrit pel professor de la Universitat de Barcelona Miquel Salgot, en què prova de descriure com l'energia té un paper decisiu en el cicle integral de l'aigua i de la mateixa manera en el sentit contrari.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Santiago de Compostel·la com impulsar millores d’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques

Un grup d’experts reunits avui a Santiago han debatut sobre la importància de trobar solucions per millorar l’eficiència energètica als hotels i reduir l’impacte ambiental del consum energètic. 

Els representants de Meliá Hotels International, Balneario de Mondariz i l’hotel balneari A Quinta da Agua han exposat les seves experiències en casos pràctics d’eficiència energètica als hotels. 

Energia i medi ambient

Les ciutats representaran el 2030 el 75% del consum energètic mundial i el 80% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Un grup d'experts reunits avui a Barcelona per la Fundació Gas Natural Fenosa han debatut sobre les fortaleses i debilitats que presenten les grans ciutats en el camp de l'energia, dels recursos i del medi ambient.  El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller de Territori i Sostenibilitat deLlegir més

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Valladolid l’impacte dels impostos en el preu de l’energia

La fiscalitat energètica encareix el rebut domèstic i llasta la competitivitat de les empreses.  Els costos associats a polítiques energètiques i socials i els impostos suposen aproximadament un 50% del total de la factura elèctrica.  El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, i el directorLlegir més

Energia i medi ambient

L’eficiència energètica i el gas natural són aliats clau per aconseguir els objectius de reducció d’emissions a la UE

Un panel d'experts reunit avui a Barcelona ha analitzat el paper del gas natural en l'estratègia europea per a un creixement sostenible, a través d'iniciatives com la cogeneració en indústries i en el sector residencial.

A través de dues taules de debat, la jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa ha abordat també el rol del gas natural en el transport terrestre i marítim.