Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Santiago de Compostel·la com impulsar millores d’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques

Un grup d’experts reunits avui a Santiago han debatut sobre la importància de trobar solucions per millorar l’eficiència energètica als hotels i reduir l’impacte ambiental del consum energètic. 

Els representants de Meliá Hotels International, Balneario de Mondariz i l’hotel balneari A Quinta da Agua han exposat les seves experiències en casos pràctics d’eficiència energètica als hotels. 

Energia i medi ambient

Les ciutats representaran el 2030 el 75% del consum energètic mundial i el 80% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Un grup d'experts reunits avui a Barcelona per la Fundació Gas Natural Fenosa han debatut sobre les fortaleses i debilitats que presenten les grans ciutats en el camp de l'energia, dels recursos i del medi ambient.  El director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, i el conseller de Territori i Sostenibilitat deLlegir més

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza a Valladolid l’impacte dels impostos en el preu de l’energia

La fiscalitat energètica encareix el rebut domèstic i llasta la competitivitat de les empreses.  Els costos associats a polítiques energètiques i socials i els impostos suposen aproximadament un 50% del total de la factura elèctrica.  El conseller de Foment i Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó, Juan Carlos Suárez-Quiñones, i el directorLlegir més

Energia i medi ambient

L’eficiència energètica i el gas natural són aliats clau per aconseguir els objectius de reducció d’emissions a la UE

Un panel d'experts reunit avui a Barcelona ha analitzat el paper del gas natural en l'estratègia europea per a un creixement sostenible, a través d'iniciatives com la cogeneració en indústries i en el sector residencial.

A través de dues taules de debat, la jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa ha abordat també el rol del gas natural en el transport terrestre i marítim.

Energia i medi ambient

La domòtica i la millora d’hàbits eleven el potencial d’estalvi energètic als edificis al 82%

Més de 80 professionals han participat en el curs d'estiu de la Fundació Gas Natural Fenosa i la Universitat de Barcelona que analitza el nou paper de l'usuari de l'energia, més actiu i participatiu.

Els nous esquemes d'autogeneració elèctrica i autoconsum, la pobresa energètica i l'eficiència en l'ús de l'energia han centrat els debats.

La conscienciació de la societat, l'automatització, la connectivitat i l'internet de les coses són oportunitats per explotar a les llars per gestionar l'energia de manera eficient i optimitzar la factura energètica.

Energia i medi ambient

Fundació Gas Natural Fenosa analitza l’impacte de l’energia i el medi ambient en la competitivitat del sector alimentari. Logronyo

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Innovació del Govern de La Rioja, Leonor González, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern de La Rioja, Iñigo Nagore, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Logronyo el seminari "Competitivitat, energia i medi ambient al sector alimentari".Llegir més