Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com l’eficiència energètica redueix costos i emissions de CO2 al sector hoteler

El seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de la Regió de Múrcia, analitza mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic.

L’aplicació de mesures d’eficiència al sector hoteler i turístic permet obtenir un doble benefici: donar suport a la gestió sostenible amb menys consum de recursos i d’emissions de CO2 i aconseguir un estalvi econòmic.

Els experts de la jornada coincideixen que les polítiques de gestió sostenible del sector turístic reverteixen tant en el compromís amb la societat com en la millora del confort dels clients i en beneficis econòmics per a les empreses.

Energia i medi ambient

El gas natural s’erigeix com a combustible eficient alternatiu per combatre la contaminació atmosfèrica de Castella i Lleó

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Junta de Castella i Lleó, diferents experts han debatut sobre models energètics eficients en el transport per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.

En el marc del seminari, la Conselleria de Foment i Medi Ambient i la Fundació Gas Natural Fenosa han renovat el seu conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar iniciatives de sensibilització i foment de l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia.

L’Estratègia d’Eficiència Energètica de Castella i Lleó 2020, impulsada per l’Executiu Autonòmic, preveu reduir el consum energètic a la comunitat un 32%. Amb l’aplicació d’aquestes mesures, el sector transport reduirà les seves emissions de CO2 en 1.107.900 tones, l’equivalent a l’estalvi aconseguit per una plantació de 27,7 milions d’arbres.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com la indústria 4.0 millora la productivitat i sostenibilitat de les empreses valencianes

El seminari “Energia, Medi Ambient i Indústria 4.0”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, dona a conèixer els processos d'adaptació que experimenta el sector productiu a la indústria 4.0.

La presència de la digitalització en tots els àmbits productius i la gestió energètica i ambiental de les empreses a través de les tecnologies 4.0 són algunes de les qüestions que es van abordar en la jornada.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa i el RACC treballaran junts per promoure la mobilitat sostenible i segura

Amb aquest acord, ambdues fundacions desenvoluparan projectes amb un impacte directe en les persones i el medi ambient per oferir solucions en l'àmbit de la mobilitat i la millora de la qualitat de l'aire.

La iniciativa impulsa activitats, estudis i projectes de conscienciació, divulgació i promoció de pràctiques que afavoreixin una mobilitat més neta i eficient.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa i el Col·legi d’Economistes de Catalunya analitzen els reptes immediats del sector elèctric i els nous models de negoci energètic

Durant el seminari "Las dimensiones económicas del nuevo modelo energético", organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, diferents experts en economia van analitzar, des d'una perspectiva macro i micro, la transició energètica i el paper de les energies renovables.

L'augment de la demanda, el paper de les energies renovables, la digitalització i el big data, el creixent nombre d'operadors i més expectatives per part dels consumidors, són algunes de les qüestions que es van abordar en la jornada.

Energia i medi ambient

Europa promourà el desenvolupament d’una energia més eficient, més renovable i més accessible per al consumidor

La Comissaria d'Energia i Clima de la Comissió Europea i la Fundació Gas Natural Fenosa han organitzat avui una jornada de debat sobre l'estratègia proposada per la Unió Europea per assolir els objectius climàtics de l'Acord de París.

Gas Natural Fenosa forma part del grup d'empreses “Make Power Clean”, que dona suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el seu límit a 550 g CO2/kWh.

La transició energètica preveu tres eixos principals: la millora de l'eficiència energètica, el lideratge en el desenvolupament rendible d'energies renovables i un major protagonisme del consumidor.

Energia i medi ambient

Les empreses de Castella-la Manxa implanten nous processos d’eficiència i sostenibilitat per adequar-se als consumidors digitals

Durant un seminari organitzat en col·laboració amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, diferents experts han abordat com les noves tecnologies estan modificant els processos de fabricació de cara a satisfer les demandes dels nous clients: els consumidors digitals.

En la quarta revolució industrial, la tendència és apostar per les renovables i la mobilitat sostenible, així com per la tecnologia que abarateix costos i disminueix riscos.

Energia i medi ambient

La necessitat d’una transició energètica obre oportunitats econòmiques per a una comunitat com Castella i Lleó

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Junta de Castella i Lleó i OMIE, diferents experts han debatut sobre la irrupció de les energies renovables i la necessitat d’una major eficiència energètica.

Una factura simple, justa, comprensible pel 100% dels consumidors és el millor vehicle per fomentar un consum energètic sostenible, eficient i responsable, segons un expert.