Energia i medi ambient

Europa promourà el desenvolupament d’una energia més eficient, més renovable i més accessible per al consumidor

La Comissaria d'Energia i Clima de la Comissió Europea i la Fundació Gas Natural Fenosa han organitzat avui una jornada de debat sobre l'estratègia proposada per la Unió Europea per assolir els objectius climàtics de l'Acord de París.

Gas Natural Fenosa forma part del grup d'empreses “Make Power Clean”, que dona suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el seu límit a 550 g CO2/kWh.

La transició energètica preveu tres eixos principals: la millora de l'eficiència energètica, el lideratge en el desenvolupament rendible d'energies renovables i un major protagonisme del consumidor.

Energia i medi ambient

Les empreses de Castella-la Manxa implanten nous processos d’eficiència i sostenibilitat per adequar-se als consumidors digitals

Durant un seminari organitzat en col·laboració amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, diferents experts han abordat com les noves tecnologies estan modificant els processos de fabricació de cara a satisfer les demandes dels nous clients: els consumidors digitals.

En la quarta revolució industrial, la tendència és apostar per les renovables i la mobilitat sostenible, així com per la tecnologia que abarateix costos i disminueix riscos.

Energia i medi ambient

La necessitat d’una transició energètica obre oportunitats econòmiques per a una comunitat com Castella i Lleó

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Junta de Castella i Lleó i OMIE, diferents experts han debatut sobre la irrupció de les energies renovables i la necessitat d’una major eficiència energètica.

Una factura simple, justa, comprensible pel 100% dels consumidors és el millor vehicle per fomentar un consum energètic sostenible, eficient i responsable, segons un expert.

Energia i medi ambient

La digitalització permetrà que els sistemes elèctrics de la llar funcionin de manera automàtica en funció d’hàbits de consum

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, un grup d’experts ha analitzat com es transformaran els nostres hàbits energètics gràcies a la digitalització.

La principal conclusió de la jornada ha estat que en el futur podrem predir el comportament de les persones i adaptar els serveis energètics als hàbits de cada llar.

Energia i medi ambient

Reduir el trànsit, introduir combustibles alternatius i millorar el transport públic, principals solucions per a la qualitat de l’aire

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid, diferents experts han buscat solucions per millorar la qualitat de l’aire urbà a les ciutats espanyoles, basant-se en les experiències de Milà i Berlín.

En vista del repte de les emissions del transport, l’ús de gas natural redueix més del 85% les emissions de NOx, partícules i SO2, principals causants de problemes de salut respiratoris.

Energia i medi ambient

La millora d’eficiència en el regadiu suposa un estalvi de fins al 20% a la factura energètica de les comunitats de regants

La Fundació Gas Natural Fenosa ha organitzat avui a València la jornada “Energia i aigua”, en la qual diferents experts han presentat casos pràctics sobre la gestió integrada de l'energia i l'aigua com a element clau d'eficiència, estalvi i sostenibilitat.

El consum energètic del regadiu, que suposa el 2,3% de la demanda elèctrica nacional, pot experimentar estalvis importants introduint una sèrie de mesures estructurals i de gestió.

En la jornada s’ha presentat el llibre Energia i aigua, escrit pel professor de la Universitat de Barcelona Miquel Salgot, en què prova de descriure com l'energia té un paper decisiu en el cicle integral de l'aigua i de la mateixa manera en el sentit contrari.