Energia i medi ambient

L’eficiència energètica i el gas natural són aliats clau per aconseguir els objectius de reducció d’emissions a la UE

Un panel d'experts reunit avui a Barcelona ha analitzat el paper del gas natural en l'estratègia europea per a un creixement sostenible, a través d'iniciatives com la cogeneració en indústries i en el sector residencial.

A través de dues taules de debat, la jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa ha abordat també el rol del gas natural en el transport terrestre i marítim.

Globalització, nacionalització i liberalització de la indústria del gas a l’Europa llatina (segles XIX-XXI) Barcelona

El proper 1 de setembre, la Fundació Gas Natural Fenosa i el projecte R+D d’excel·lència “Origen, consolidació i evolució de la indústria del gas a Espanya (segles XIX-XXI)” organitzen el seminari internacional “Globalització, nacionalització i liberalització de la indústria del gas a l’Europa llatina (segles XIX-XXI)”. Des d’una perspectiva comparada i amb un enfocament interdisciplinari,Llegir més