Energia i medi ambient

El nou consumidor d’energia exigeix transparència, preus raonables i un ús sostenible

Experts de diferents sectors analitzen el perfil del nou consumidor d’energia en “Els Juliols”, curs d’estiu organitzat per la Fundació Naturgy juntament amb la Universitat de Barcelona.

Durant una setmana, més d’una dotzena d’experts van tractar qüestions com la pobresa energètica, la importància de la digitalització i la connectivitat amb el nou consumidor energètic, així com l’impacte del sistema en el medi ambient i la salut humana.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza les noves oportunitats empresarials del sector energètic a Pamplona

El seminari “Dimensions econòmiques del nou model energètic a Espanya”, organitzat per la Fundació de la companyia energètica en col·laboració amb el Govern de Navarra, el Col·legi d’Enginyers Industrials i la Fundació Industrial de Navarra, ha abordat els canvis que es produiran en la gestió energètica i com afecten consumidors i teixit empresarial.

La transformació del mercat elèctric i del gas a Espanya, l’aparició de nous models de negoci energètic i l’evolució en el perfil de consumidor són algunes de les qüestions que s’han debatut durant la jornada.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa, el port de Màlaga i la Junta d’Andalusia analitzen la gestió energètica i ambiental dels ports

En la jornada, experts del sector han debatut sobre les solucions energètiques sostenibles que els ports intel·ligents hauran d’aportar per contribuir a la millora de la qualitat de l’aire.

La jornada es complementa amb una exposició sobre ports intel·ligents que es podrà visitar gratuïtament fins al 3 de juny i que ofereix activitats didàctiques per a escolars.

Durant la sessió, també serà present l’Energytruck, una exposició mòbil de la Fundació Gas Natural Fenosa, que mostra d’una manera visual i interactiva què és l’energia i com la podem consumir.

Ports intel·ligents. Energia, eficiència i sostenibilitat

Amb motiu de la celebració del seminari a la ciutat de Màlaga “Smart Ports. Gestió energètica als ports andalusos”, la Fundació Gas Natural Fenosa i l’Autoritat Portuària de Màlaga han presentat una exposició temporal al port de Màlaga que es podrà visitar de manera gratuïta del 14 de maig al 3 de juny de 2018.

Energia i medi ambient

Les empreses gallegues milloren la seva productivitat i sostenibilitat gràcies a la implantació en els seus sistemes de la indústria 4.0

El sector energètic, tecnològic i d’alimentació i begudes lidera l’adaptació de la indústria 4.0 a Galícia gràcies a la reducció dels costos de producció i la millora de la productivitat de les fàbriques.

El seminari “Energia, medi ambient i indústria 4.0”, organitzat en col·laboració amb la Xunta de Galicia, ha donat a conèixer els processos d’adaptació que experimenten les empreses gallegues a la indústria 4.0.

Durant la jornada s’han abordat qüestions com la presència de la digitalització en tots els àmbits productius i la forma en què afecta la gestió energètica i ambiental de les empreses.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com l’eficiència energètica redueix costos i emissions de CO2 al sector hoteler

El seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de la Regió de Múrcia, analitza mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic.

L’aplicació de mesures d’eficiència al sector hoteler i turístic permet obtenir un doble benefici: donar suport a la gestió sostenible amb menys consum de recursos i d’emissions de CO2 i aconseguir un estalvi econòmic.

Els experts de la jornada coincideixen que les polítiques de gestió sostenible del sector turístic reverteixen tant en el compromís amb la societat com en la millora del confort dels clients i en beneficis econòmics per a les empreses.

Energia i medi ambient

El gas natural s’erigeix com a combustible eficient alternatiu per combatre la contaminació atmosfèrica de Castella i Lleó

Durant una jornada organitzada per la Fundació Gas Natural Fenosa, amb la col·laboració de la Junta de Castella i Lleó, diferents experts han debatut sobre models energètics eficients en el transport per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.

En el marc del seminari, la Conselleria de Foment i Medi Ambient i la Fundació Gas Natural Fenosa han renovat el seu conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar iniciatives de sensibilització i foment de l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia.

L’Estratègia d’Eficiència Energètica de Castella i Lleó 2020, impulsada per l’Executiu Autonòmic, preveu reduir el consum energètic a la comunitat un 32%. Amb l’aplicació d’aquestes mesures, el sector transport reduirà les seves emissions de CO2 en 1.107.900 tones, l’equivalent a l’estalvi aconseguit per una plantació de 27,7 milions d’arbres.

Energia i medi ambient

La Fundació Gas Natural Fenosa analitza com la indústria 4.0 millora la productivitat i sostenibilitat de les empreses valencianes

El seminari “Energia, Medi Ambient i Indústria 4.0”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, dona a conèixer els processos d'adaptació que experimenta el sector productiu a la indústria 4.0.

La presència de la digitalització en tots els àmbits productius i la gestió energètica i ambiental de les empreses a través de les tecnologies 4.0 són algunes de les qüestions que es van abordar en la jornada.

Energia i medi ambient

Europa promourà el desenvolupament d’una energia més eficient, més renovable i més accessible per al consumidor

La Comissaria d'Energia i Clima de la Comissió Europea i la Fundació Gas Natural Fenosa han organitzat avui una jornada de debat sobre l'estratègia proposada per la Unió Europea per assolir els objectius climàtics de l'Acord de París.

Gas Natural Fenosa forma part del grup d'empreses “Make Power Clean”, que dona suport a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el seu límit a 550 g CO2/kWh.

La transició energètica preveu tres eixos principals: la millora de l'eficiència energètica, el lideratge en el desenvolupament rendible d'energies renovables i un major protagonisme del consumidor.